Tillidsrepræsentanter i det private

 
Valg af tillidsrepræsentant og klubarbejde med og uden overenskomst
Hvis I ønsker at vælge en tillidsrepræsentant, skal arbejdspladsen have indgået en overenskomst, en husaftale eller lignende med JA eller en anden akademikerorganisation. I overenskomsten eller aftalen skal der stå, at I kan vælge en tillidsrepræsentant.
 
Tillidsrepræsentanten og tillidsrepræsentantens suppleant vælges på en årlig generalforsamling. Begge vælges normalt om efteråret i lige år og for en toårig periode.
 
Hvis du er ansat på en arbejdsplads med overenskomst og en tillidsrepræsentant, vil tillidsrepræsentanten typisk være en del af klubbestyrelsen, hvis I har en sådan på arbejdspladsen.
 
Tillidsrepræsentanten er automatisk medlem af klubbestyrelsen, men behøver ikke at være formand for bestyrelsen.
 
Klubbestyrelsen og klubben er tillidsrepræsentanternes baggrundsgruppe i forhold til arbejdet i samarbejdsudvalget og forhandlingerne med ledelsen om løn- og ansættelsesvilkår på arbejdspladsen.
 
Diskussionen i klubben giver mandat til tillidsrepræsentanten og andre, der repræsenterer kollegerne over for ledelsen i forhandlinger.
 
Arbejder I på en privat arbejdsplads uden overenskomst, kan I etablere en faglig klub. Klubben og klubbestyrelsen fungerer som talerør over for ledelsen på arbejdspladsen.
 
Du kan læse mere om klubarbejdet på en privat virksomhed her.
 
Vilkår i forbindelse med arbejdet som tillidsrepræsentant
De vilkår, du har som tillidsrepræsentant, vil normalt afhænge af den aftale, der gælder for din arbejdsplads. Normalt vil det gælde, at du får sædvanlig løn, når du udfører arbejdet som tillidsrepræsentant.
 
Det vil ligeledes normalt gælde, at hvis du har behov for at løse opgaver, som tillidsrepræsentant uden for arbejdspladsen eller skal deltage i tillidsrepræsentantuddannelse, skal du aftale det forud med ledelsen.
 
Tips og gode råd
Lav en aftale med din arbejdsgiver om, hvor meget tid der skal bruges på tillidsrepræsentantarbejdet. I aftalen kan indgå en liste med de opgaver, som tillidsrepræsentanten normalt varetager på arbejdspladsen.
Desuden er det vigtigt, at der foretages en vurdering af, hvilke konsekvenser valget som tillidsrepræsentant får for dit almindelige arbejde samt hvilke opgaver, der må overlades til andre medarbejdere som følge af valget.
Registrer løbende den tid, som du bruger på tillidsrepræsentantarbejdet, og hvad du bruger tiden til. På den måde har du et bedre overblik over dine opgaver og dit tidsforbrug, når du skal tale med ledelsen om tillidsrepræsentantarbejdet.
Læs mere om hvilke muligheder du får som tillidsrepræsentant i JAs TR-Folder.
 
Lov om information og høring af lønmodtagere
Vær opmærksom på, at hvis du er ansat på en virksomhed med mindst 35 medarbejdere, er virksomheden i henhold til lov om information og høring af lønmodtagere forpligtet til at informere og høre medarbejderne om forhold af væsentlig betydning for medarbejderne på virksomheden.
 
Informationen skal gives jævnligt på passende tidspunkter til de af medarbejderne valgte repræsentanter.
 
Medarbejderrepræsentanterne skal på baggrund af informationen have mulighed for:
 

at fremsætte en udtalelse

  at forberede sig på og holde møde med ledelsen og

  at få et begrundet svar fra ledelsen på eventuelle udtalelser.
  Er der valgt 1 eller flere tillidsrepræsentanter på virksomheden, vil det være disse der repræsenterer medarbejderne.
  Er der ikke valgt tillidsrepræsentanter på virksomheden, vælger hver medarbejdergruppe en repræsentant.
   
  Disse har i forbindelse med udøvelsen af deres hverv samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.
   
  Tryk her og find Lov om information og høring af lønmodtagere.

   Kontakt JA

  NN
  Tlf.:
  33212800
  Sidst ændret: 14-12-2015