Landbrugscentre og kontaktpersoner

 
JA har på landbrugscentrene og Videncenter for Landbrug etableret et netværk af kontaktpersoner.
 
Kontaktpersonerne er en vigtig brik i indsatsen på området, da kendskabet til de lokale arbejdspladser er altafgørende for at JA kan hjælpe sine medlemmer på landbrugscentrene og Videncentret for Landbrug mest optimalt.
 
Nøgleordet for kontaktpersonernes virke er information:
 
  • Indsamling af ideer og inspiration i forbindelse med fornyelse af konsulentaftalen
  • Orientering om væsentlige ændringer på arbejdspladsen, fx fusioner/sammenlægninger
  • Dialog generelt med JAs sekretariat om, hvad der rør sig på arbejdspladsen. Er der fx fastlagte procedurer for lønforhandling? Og hvis ikke, hvordan går sådan proces i gang?

Vi er løbende i forbindelse med kontaktpersonerne i konkrete sager - fx de senere års fusioner af landboforeninger. Og det er jo netop i sådanne situationer, at det er vigtigt, at JA har en person, vi kan ringe til og forhøre os om forholdene på den enkelte arbejdsplads.

Har du ideer til, hvordan JAs indsats for bedre arbejdsvilkår for medlemmer ansat på landbrugscentrene og Videncentret for Landbrug kan styrkes, og vil du hjælpe os med det arbejde som kontaktperson - kontakt da forhandlingskonsulent Liselotte Wittendorff pr. mail eller telefonisk på tlf. 33 21 28 00.
 
Har du spørgsmål til ovenstående – kontakt da Camilla Sander eller Solveig Hansen.
 
Afslutningsvis skal det understreges, at kontaktpersonerne ikke skal rådgive og vejlede om ansættelsesretlige forhold, men i konkrete tilfælde formidle kontakten til JA.
 
 

 Kontakt JA

Camilla Sander
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 17-11-2017