Arbejdsskade

 
En arbejdsskade dækker over to begreber. En arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Men hvad er så forskellen på en arbejdsulykke og en erhvervssygdom?
 
Arbejdsulykker: En hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Eksempelvis fald fra stige eller flyttearbejde for en kontorfunktionær.
Erhvervssygdomme: Påvirkninger over længere tid. Eksempelvis tungt løftearbejde eller udsættelse for stoffer, der giver allergi.
 
Læs mere.​

 Kontakt JA

Lone Rente Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 17-11-2017
Jane Marianne Ravn
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 17-11-2017