AC Klubber - offentlig

 
Erfaringerne viser, at tillidsrepræsentantens (TR) arbejde bliver forbedret, når baglandet fungerer. Det betyder, at klubdannelser generelt set er en fordel for aktiviteten som TR. Dels fordi man bedre kan følge med i, hvilke opgaver kollegerne på arbejdspladsen mener, at man som TR bør løse. Dels fordi kollegerne må formodes at ville medvirke til mere aktivt at gennemføre de ønskede aktiviteter, når de er tættere inddraget i beslutningsprocesserne.
 
Det anbefales derfor, at TRs faglige arbejde på de enkelte arbejdspladser udspringer af klubarbejdet.
 
Klubdannelser og klubaktivitet er i høj grad et emne, som må behandles i overensstemmelse med netop den politik, de enkelte medlemsorganisationer har på TR-området.
 
Vejledende vedtægter
ACs medlemsorganisationer har i enighed udarbejdet nogle fælles vejledende retningslinjer for dannelse af klubber, herunder nogle vejledende vedtægter. De kan læses nedenfor, men det skal understreges, at klubdannelser i henhold
til denne vejledning og disse vedtægter under alle omstændigheder skal godkendes af den enkelte organisation, før de er gældende på arbejdspladserne.
 
1) Vejledende standardvedtægt for AC-TR-klubber
Disse vedtægter kan bruges de steder, hvor der er valgt (eller skal vælges) en AC-TR eller en AC-SA-TR (jf. afsnit II,9), og hvor klubmedlemmer er medlemmer af flere eller alle de på stedet repræsenterede AC-organisationer
- i modsætning til
 
2) Vejledende standardvedtægt for fælles TR-klubber
Her udgøres klubbens medlemsgruppe af TRer for AC-organisationerne. Denne type klub vil typisk være hensigtsmæssig på større arbejdspladser.
 
 

 
  
  
  
Standardvedtægt 1.docx
  
03-06-2013 15:45
Standardvedtægt II.docx
  
03-06-2013 15:45

 Kontakt JA

Bente Vestergaard
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015