Tillidsrepræsentant

 Kontakt

3321 2800

 TR morgenmøde

​Læs om digitale indfødte med erhversvforsker og forfatter Søren Schultz Hansen, som stod for foredraget.

Næste morgenmøde for tillidsrepræsentanter har titlen "TR som rådgiver".

 JA arrangerer

​Hen over året tilbyder JA og JAs netværk en lang række faglige og fagpolitiske arrangementer. Se den store vifte af tilbud.

 Også et netværk for dig

Har du lyst til at være en del af et tæt socialt og fagligt netværk, hvor du kan blive inspireret og dele erfaringer, viden og kontakter?

 

 Udflytning

​JA holdt den 19. januar det første møde med tillidsrepræsentanter fra de styrelser, der har medarbejdere, hvis arbejdsplads skal flytte geografi, herunder først og fremmest Miljøstyrelsen. 

Den 23. januar var der medlemsmøde i Miljøstyrelsen med deltagelse af JAs formand.

Der er aftalt to efterfølgende møder med fokus på jobsøgning og karriereplanlægning:

  • Medlemsmøde om forandringer
  • Medlemsmøde om karriereplanlægning

 På vej mod OK18

​Hele det offentlige område varsler konflikt efter sammenbrud af overenskomstforhandlingerne. Ingen offentligt ansatte ønsker konflikt, men i den nuværende situation står alle sammen om at sikre ordentlige rammer og vilkår. Finansministeriet har som modtræk varslet lockout for 120.000 ansatte i staten. Kommuner og regioner fulgte efter med lockoutvarsel for 250.000 hhv. 70.000 ansatte.

Organisationerne er løbende i kontakt med TRerne.

Her vil du også kunne finde særligt materiale for TRer.

 JA kan tilbyde

Fordele for dig i JA:

 SPARK i gang

​Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne (SPARK) tilbyder støtte og sparring til den lokale
TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø.

 

 Tilbud til TR

Lån & Spar tilbyder JAs tillidsrepræsentanter fyraftensmøder og aftenmøder.

Lån & Spars specialister kommer gerne forbi med oplæg eller debat om fx pension, investeringer, boligkøb, forældrekøb ...

Er du interesseret, kan du kontakte Fie Julie Blum i Lån & Spar.

 Forventninger

​En håndfuld tillidsrepræsentanter fortæller om, hvad TR'erne kan hjælpe med, og hvad de ikke kan klare.

 TR på LinkedIn

​Alle JAs tillidsrepræsentanter og suppleanter er nu inviteret til at diskutere på LinkedIn.

Følg med og deltag i debatten via dette link.

Du skal først trykke anmod om medlemskab af gruppen, og så bliver du godkendt af administrator.