Gå til sidens indhold

Støtte i særlige situationer

Tillidsrepræsentanter kan få støtte og dækning af udgifter til afholdelse og deltagelse i lokale møder mellem tillidsrepræsentanter fra forskellige arbejdspladser.

For at fremme og understøtte en god proces i forbindelse med større omstruktureringer kan der søges om støtte til at afholde eller deltage i møder mellem tillidsrepræsentanter fra forskellige arbejdspladser, som i den nye struktur vil blive slået sammen eller overtager opgaver fra hinanden.

Der ydes kun støtte efter konkret forudgående ansøgning og en konkret vurdering af mødets indhold og deltagerkreds.

Mit JA