Gå til sidens indhold

Aftaler

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommendes eller tilsvarende faglige område. Arbejdsmiljørepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet.

Har en virksomhed under ti ansatte, foregår arbejdet løbende ved direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og de øvrige ansatte.

Virksomheder med 10-24 ansatte

Alle virksomheder med ti eller flere ansatte skal oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Det er arbejdsgiverens ansvar at opbygge en AMO i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne. Arbejdsgiveren skal ligeledes sikre, at samarbejdet kan etableres, herunder give de ansatte rimelig tid og lejlighed til at vælge arbejdsmiljørepræsentant. De ansatte vælger en arbejdsmiljørepræsentant, der indgår i arbejdsmiljøorganisationen sammen med arbejdslederen.

En AMO består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Der skal være lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter, som der er arbejdsledere i AMOen.

Virksomheder med 35 eller flere ansatte

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer bestående af:

  • Et niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper.
  • Et niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg.
  • En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant.
  • Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand.
Mit JA