Gå til sidens indhold

AC-klubber

Erfaringerne viser, at tillidsrepræsentantens (TR) arbejde bliver forbedret, når baglandet fungerer. Det betyder, at klubdannelser generelt set er en fordel for aktiviteten som tillidsrepræsentant.

En AC-klub giver mulighed for, at tillidsrepræsentanten bedre kan følge med i, hvilke opgaver kollegerne på arbejdspladsen mener, at du bør løse som TR. Kollegerne må samtidig formodes at ville medvirke til mere aktivt at gennemføre de ønskede aktiviteter, når de er inddraget i beslutningsprocesserne.

JA anbefaler derfor, at tillidsrepræsentantens faglige arbejde på de enkelte arbejdspladser udspringer af klubarbejdet. Klubdannelser og klubaktivitet er i høj grad et emne, som må behandles i overensstemmelse med netop den politik, de enkelte medlemsorganisationer har på TR-området.

Vejledende vedtægter

Akademikernes (AC) medlemsorganisationer har i enighed udarbejdet nogle fælles vejledende retningslinjer for dannelse af klubber, herunder nogle vejledende vedtægter. Du kan finde teksterne nedenfor, men det skal understreges, at klubdannelser i henhold til denne vejledning og disse vedtægter altid skal godkendes af den enkelte organisation, før de gælder på den enkelte arbejdsplads.

  1. Vejledende standardvedtægt for AC-TR-klubber
    Disse vedtægter kan bruges dér, hvor der er valgt (eller skal vælges) en AC-TR eller en AC-SA-TR (jf. afsnit II,9), og hvor klubmedlemmerne er medlemmer af flere eller alle de på stedet repræsenterede AC-organisationer - i modsætning til
  2. Vejledende standardvedtægt for fælles TR-klubber
    Her udgøres klubbens medlemsgruppe af TRer for AC-organisationerne. Denne type klub vil typisk være hensigtsmæssig på større arbejdspladser.
Mit JA