Gå til sidens indhold

Sygdom

Løn under sygdom og lægeerklæring

Hvis du er ansat som funktionær, enten pga. din arbejdstid og det arbejde du udfører eller aftalebaseret, har du ret til løn under sygdom de dage, hvor du skulle have været på arbejde. Derfor er det vigtigt, at det fremgår af din kontrakt eller anden skriftlig aftale, hvilke tidspunkter du skal arbejde på.

Når du bliver syg, skal du hurtigt meddele det til din arbejdsgiver. Hvis du ikke underretter din arbejdsgiver og udebliver fra arbejdet, kan det medføre, at du bliver bortvist, dvs. dit arbejde ophører straks, og du modtager ingen løn.

Løn under sygdom

Hvis din sygdom er af kortere varighed, får du løn de timer/dage, hvor du normalt arbejder.

Har du en aftale med din arbejdsgiver om, at du arbejder, når det passer dig, kan din arbejdsgiver kræve, at du lægger dine timer på et andet tidspunkt ved kortvarig sygdom. En fleksibel aftale kan derfor resultere i, at du mister løn under sygdom.

Er din sygdom af længerevarende karakter, skal din løn beregnes ud fra et gennemsnit af de timer, du har arbejdet de sidste 3 måneder.

Hvis du har et sygt barn, har du kun ret til at holde fri med løn de første dage, såfremt det er aftalt i din kontrakt eller overenskomst.

Dokumentation for sygdom

Din arbejdsgiver har ret til at få dokumentation for, at du er syg. Hvis din arbejdsgiver beder om det, skal du derfor kontakte din læge og få en lægeerklæring. Udgiften skal din arbejdsgiver betale.

Opsigelse på grund af sygdom

Sygdom er lovligt forfald, og derfor har du ret til at være fraværende fra dit arbejde på grund af sygdom. Derimod hindrer det ikke din arbejdsgiver i at opsige dig, mens du er syg.

En sådan opsigelse kræver dog en saglig begrundelse, med mindre du er omfattet af funktionærlovens regel om, at en arbejdsgiver kan opsige en ansat efter 120 sygedage med 1 måneds varsel. Ellers følger opsigelsesvarslerne under sygdom funktionærlovens opsigelsesvarsler, se mere i funktionærloven

Mit JA