JA ambassadører

 
JA fokuserer på at have tæt kontakt til studerende, og JA arbejder for at bevare og udbygge medlemsskaren blandt de studerende. 
 
Med mange studerende fra såvel Aarhus Universitet som Københavns Universitet som medlemmer kan JA agere effektivt til gavn og glæde for studenterforeningerne og de faglige netværk. JA har derfor ansat to JA ambassadører på hhv. KU SCIENCE og AU Jordbrugsvidenskab.
 
Du er altid velkommen til at kontakte din JA ambassadør på universitetet. De kan være behjælpelige med oplysninger om fagforeningen og er altid åbne for forslag til, hvad JA yderligere kan gøre for at støtte de studerende.
 
JA yder økonomisk tilskud til mange aktiviteter og sociale arrangementer - både i studietiden og ved overgangen til arbejdsmarkedet - i regi af de faglige studenterforeninger.
 
De studerende har desuden plads, og dermed indflydelse, i JAs repræsentantskab, forskellige udvalg og bestyrelse.
 
JA ambassadørerens opgaver er bl.a.:
  • Aktivt synliggøre og markedsføre JA og styrke JAs image over for de studerende med særlig vægt på kommunikation via JAs studerendes Facebook-side.
  • Indsamle og formidle information om de studerendes behov i forhold til JA.
  • Have tæt kontakt til studenterforeningerne på KU og AU samt til JAs sekretariat.
  • Være synlig og opsøgende på KU og AU.
  • Komme med forslag til, dels hvordan JA sikres at være i øjenhøjde med de studerende, dels konkrete initiativer som debataftener, kurser, publikationer og events, der profilerer JA.
  • Deltage aktivt i JAs studenterrepræsentation på universiteterne.
  • Formidle kontakten til JA, når det handler om fagpolitiske, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesmæssige forhold.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 AU SciTech

 
 

 KU Science

 

Nina Berg Jørgensen 

Tlf.: 2876 6589  ​ 

Tlf.: 5052 8958