Gå til sidens indhold

Udstationering

Når du er ansat af en dansk virksomhed med ansættelsessted i udlandet, er der tale om en udstationering.

Arbejder du i udlandet men er ansat af en dansk arbejdsgiver, vil du som udgangspunkt være omfattet af danske love og aftaler - med mindre andet er aftalt. Det er dog ret almindeligt, at arbejdsgiveren lader et udenlandsk selskab, som kan være 100 pct. ejet af arbejdsgiveren, stå som arbejdsgiver. Vær opmærksom på, at det i disse tilfælde skal aftales, at det er de danske love og aftaler, der gælder. Som offentligt ansat er du som udgangspunkt omfattet danske love og regler, og den gældende overenskomst og aftaler under udstationeringen.

Checkliste ved udstationering

Inden en kontrakt om udstationering underskrives, bør du sikre, at følgende punkter har været overvejet. De punkter, som I bliver enige om, skal fremgå af kontrakten, da det ellers kan være umuligt at bevise, hvad i har aftalt.
 • Arbejdsrelaterede forhold
  • Varigheden af udstationeringen og eventuelle forhold, der kan medføre at udstationeringen afbrydes (force majeure)
  • Arbejdsgivers fulde navn og adresse
  • Arbejdsstedets adresse. Det er ikke nødvendigvis samme adresse som arbejdsgivers
  • Arbejdets indhold. Du bør sikre en udførlig stillingsbeskrivelse, så der ikke efterfølgende kan opstå tvister om dette
  • Dine lønforhold skal aftales udtrykkeligt. Tag stilling til løn, tillæg, pension, provision, bonus, bil/kørselsgodtgørelse, telefon, avis, fratrædelsesgodtgørelse, lønudbetalingstidspunkt og valuta mv.
  • Din arbejdstid skal aftales. Tag samtidig stilling til rettigheder ved over-/merarbejde - skal det honoreres eller afspadseres?
  • Ferie og fridage skal aftales. Derudover kan det være relevant at få styr på barsels- og orlovsregler samt ret til frihed ved barns sygdom.
  • Rejseaktivitet. Tag stilling til transport-, opholds- og fortæringsudgifter. Det kan også være relevant at aftale nærmere om repræsentation, bonuspoint og kreditkort.
  • Opsigelsesvilkår skal aftales. I den forbindelse skal der særligt tages stilling til muligheden for at afbryde udstationeringen fra din side.
 • Familiemæssige forhold
  • Du skal få en aftale om dine boligforhold og økonomien i forbindelse med flytning fra Danmark til udlandet og retur. Det kan være relevant at aftale nærmere om tillæg for dobbelt husførelse, udgifter til børnepasning, skole mv.
  • Det er også en god ide at aftale, at der tegnes relevante forsikringer for hele familien. Vær opmærksom på, at nogle forsikringer kan være lovpligtige, mens der i andre tilfælde kan være behov for at tegne supplerende dækning.
  • Der kan være tale om en række ”øvrige udgifter”, som I med fordel kan aftale nærmere. Det kan fx være udgifter til vaccinationer, kørekort, revisorbistand til skatte-, pensions- og forsikringsmæssige spørgsmål, sprogundervisning mv.
  • Du bør aftale vilkår i forbindelse med hjemrejse - både i forhold til betalte hjemrejser under udstationeringen (for hele familien), men også i forhold til den endelige hjemrejse og hjemrejse i utide. Hjemrejse i utide kan fx være i tilfælde af sygdom/død i den nærmeste familie, krig, uroligheder mv.
 • Vilkår efter udstationeringen

  Der bør aftales nærmere om løn- og ansættelsesvilkår ved tilbagevenden til Danmark.

 • Generelt

  Det bør aftales, at eventuelle tvister løses ved dansk værneting, og at ansættelsesforholdet er underlagt danske retsregler.

 • Kontrakt

  Det anbefales, at der indgås en kontrakt, hvor der er taget stilling til væsentlige forhold om udstationeringen.

  Download standardkontrakt

Mit JA