Gå til sidens indhold

Udenlandsk arbejdsgiver

Er du ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver, gælder dansk funktionærret og anden almindelig dansk lovgivning ikke.

Det er derfor vigtigt, at du inden udrejsen sætter dig ind i de relevante lokale love, og at du sikrer dig via din ansættelseskontrakt i forhold til de områder, som den lokale lovgivning ikke beskæftiger sig med, eller hvor de lokale minimumsregler er utilstrækkelige. Normalt kan du selv forhandle løn med din kommende arbejdsgiver. Du bør søge oplysninger om leveomkostninger og om eventuelle obligatoriske eller nødvendige forsikringer i det pågældende land, og din løn bør fastsættes under hensyn til disse forhold.

Checkliste ved udlandsansættelse

Inden en kontrakt om udlandsansættelse underskrives, bør du sikre, at nedenstående punkter har været overvejet. De punkter, som I bliver enige om, skal fremgå af kontrakten, da det ellers kan være umuligt at bevise, hvad I har aftalt. 

En ansættelseskontrakt vil normalt være udarbejdet på arbejdslandets sprog ved udlandsansættelse, og den kan indeholde en del juridiske termer og fagudtryk. Det vil derfor være en god ide at få rådgivning, inden du skriver under. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en advokat, der har specialiseret sig i det konkrete lands arbejdsmarkedsforhold.

 • Arbejdsrelaterede forhold
  • Tiltrædelsestidspunkt og varigheden af udlandsopholdet, hvis det er tidsbegrænset.
  • Arbejdsgivers fulde navn og adresse.
  • Arbejdsstedets adresse. Det er ikke nødvendigvis samme adresse som arbejdsgivers.
  • Arbejdets indhold. Du bør sikre dig en udførlig stillingsbeskrivelse, så der ikke efterfølgende kan opstå tvister om dette.
  • Lønforhold skal aftales udtrykkeligt. Tag stilling til løn, tillæg, pension, provision, bonus, bil/ kørselsgodtgørelse, telefon, avis, fratrædelsesgodtgørelse, lønudbetalingstidspunkt og valuta mv.
  • Arbejdstid skal aftales. Tag samtidig stilling til rettigheder ved over-/merarbejde - skal det honoreres eller afspadseres?
  • Ferie og fridage skal aftales. Derudover kan det være relevant at få styr på barsels- og orlovsregler samt ret til fri ved barns sygdom.
  • Rejseaktivitet. Tag stilling til transport-, opholds- og fortæringsudgifter. Det kan også være relevant at aftale nærmere om repræsentation, bonuspoint og kreditkort.
  • Opsigelsesvilkår skal aftales. I den forbindelse skal der særligt tages stilling til muligheden for at afbryde udlandsopholdet fra din side.
 • Familiemæssige forhold
  • Der bør aftales nærmere om boligforhold og økonomien i forbindelse med flytning fra Danmark til udlandet og tilbage igen. Det kan være relevant at aftale nærmere om tillæg for dobbelt husførelse, udgifter til børnepasning, skole mv.
  • Det bør aftales, at der tegnes relevante forsikringer for hele familien. Vær opmærksom på, at nogle forsikringer kan være lovpligtige, mens der i andre tilfælde kan være behov for at tegne supplerende dækning.
  • Der kan være tale om en række ”øvrige udgifter”, som I med fordel kan aftale nærmere. Det kan fx være udgifter til vaccinationer, kørekort, revisorbistand til skatte-, pensions- og forsikringsmæssige spørgsmål, sprogundervisning mv.
  • I bør aftale vilkår i forbindelse med hjemrejse - både i forhold til betalte hjemrejser under udlandsopholdet (for hele familien), men også i forhold til den endelige hjemrejse og hjemrejse i utide. Hjemrejse i utide kan fx være i tilfælde af sygdom/død i den nærmeste familie, krig, uroligheder mv.
 • Generelt

  Det gældende retsgrundlag og regler for behandling af tvister skal fremgå.

Mit JA