Gå til sidens indhold

Sygesikring

Skal du til udlandet for at arbejde, skal du sikre dig, at du og din husstand er sikret i tilfælde af sygdom, både i udlandet og i Danmark.

Gennemgangen nedenfor er overordnet og derfor ikke er udtømmende. Du bør derfor selv skaffe præcise oplysninger om reglerne i netop det land du skal opholde dig i og især sikre dig, at du og din husstand har ret til sygehjælp både der og i Danmark.

Udstationering

Hvis du er udstationeret i til et EU/EØS-land i op til et år, har du og din familie mulighed for at få behandling i det pågældendes lands offentlige sygesikringssystem - ved akut opstået sygdom. Det forudsætter, at du medbringer en blanket fra sundhedsforvaltningen i den kommune i Danmark, hvor du senest har haft bopæl.

Er du udstationeret i et EU/EØS-land i en periode på et til tre år har du og din familie ret til ydelser fra det lokale sygesikringssystem på lige fod med arbejdslandets egne borgere.

Er du udstationering i det øvrige udland, kan du søge om optagelse i det pågældende lands sygesikringsordning. Hvis du er tilmeldt et andet lands sygesikringsordning, kan du bevare dansk sygesikring, hvis du har bopæl i Danmark.

Har du opgivet dansk sygesikring, kan en eventuel hjemtransport og behandling på et dansk sygehus kun finde sted, hvis din arbejdsgiver eller du selv betaler for det.

Det er meget vigtigt, at du og din eventuelt medrejsende familie er fuldstændig klar over, hvordan I er syge- og ulykkesforsikret, mens I er i udlandet.

Udlandsansættelse

Hvis du udlandsansættes i et EU/EØS-land og bor i landet, kan du opnå samme dækning som landets egne borgere - men som ovenfor nævnt har du samtidig opgivet din danske sygesikring, og du har derfor kun ret til behandling i arbejdslandet.

Ved udlandsansættelse i andre lande skal du undersøge nøje, hvordan du og din eventuelt medrejsende familie er sikret. Hvis du som udlandsansat kan optages i arbejdslandets nationale sygesikringsordning, bør du gøre det. Men vær opmærksom på, at dette kan have en væsentlig anden standard end i Danmark. Du eller din arbejdsgiver kan tegne en syge- og ulykkesforsikring.

Mit JA