Gå til sidens indhold

Social sikring

Når du arbejder i udlandet gælder der forskellige regler for social sikring afhængigt af, hvilket land du arbejder i.

Det er også afgørende, om du er udstationeret eller udlandsansat, og hvor lang tid du arbejder i det pågældende land. I visse tilfælde er du således omfattet af de danske regler, i andre af de udenlandske. Nedenstående gennemgang er helt overordnet, og derfor er oplysningerne ikke udtømmende.

EU- OG EØS-lande

Hvis du er udstationeret fra en dansk arbejdsgiver til et EU-land eller et EØS-land (Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein) har du mulighed for at bevare den danske sikringsordning.

Betingelserne er:

  1. at du er udsendt af en dansk arbejdsgiver
  2. at denne arbejdsgiver betaler din løn
  3. at du inden udsendelsen var omfattet af de danske sikringsordninger, og at du som udstationeret - hvis udstationeringen varer mindre end et år - ikke afløser en anden udstationeret.

Hvis du opfylder disse tre betingelser, kan du som regel regne med at være omfattet af de danske sociale sikringsordninger i op til tre år.

Hvis du som udstationeret til et EØS/EU-land ikke forbliver omfattet af de danske sikringsordninger, eller hvis du udlandsansættes i et EØS/EU-land, bliver du omfattet af sikringsordninger i det pågældende land på linje med landes egne borgere.

Blandt de sociale sikringsordninger, du har krav på, er:

  • Ydelser ved sygdom og barsel
  • Alderspension og efterladte pension
  • Invalidepension eller invaliditetsydelser
  • Børnetilskud
  • Arbejdsløshedsunderstøttelse.

Det øvrige udland

Her er hovedreglen, at du uanset, om du er udstationeret eller udlandsansat, ikke længere er omfattet af de danske sociale sikringsordninger. Hvorvidt du har et socialt sikkerhedsnet under dig, og om du har det straks fra ankomsten, eller om der er knyttet et optjeningskrav til rettighederne, afhænger af det enkelte lands regler om social sikring. Undersøg altid dette, når du rejser ud.

Læs mere om social sikring i udlandet:

Mit JA