Gå til sidens indhold

Virksomhedsformer

Når du starter din egen virksomhed, skal du beslutte, om du vil have en personligt ejet virksomhed eller en selskabsform.

Alle virksomhedsformer har særlige kendetegn, og der er forskellige fordele og pligter ved dem hver især. Nogle iværksættere vælger at starte virksomhed sammen med andre. Andre vil have så enkel en administrativ drift som muligt og starter for sig selv. Du finder en kort beskrivelse af de forskellige virksomhedsformer herunder:

 • Enkeltmandsvirksomhed

  Enkeltmandsvirksomheden er den mest enkle virksomhedsform. Der er ingen kapitalkrav, men ejeren hæfter med hele sin formue for alle virksomhedens forpligtelser.

  Der kræves ingen indskudskapital, ud over hvad der skal til for at drive virksomheden. 

  Som ejer af virksomheden har du også ansvar for alle virksomhedens forpligtelser, som fx gæld, indgåede aftaler og leje af lokaler. 

  En enkeltmandsvirksomhed kan drives sammen med din medhjælpende ægtefælle og kan have ansatte.

  For at starte en enkeltmandsvirksomhed kan du enten registrere den via hjemmesiden startup.dk, eller du kan kontakte Erhvervsstyrelsen og få tilsendt en tilmeldelsesblanket.

  Det er gratis at stifte en enkeltmandsvirksomhed.

 • Interessentselskab

  Et interessentskab er en personlig ejet virksomhed med to eller flere ejere. Ejerne kan være både enkeltpersoner eller virksomheder.

  Der er ingen kapitalkrav.

  Ejerne hæfter hver især personligt og solidarisk med alt, hvad de ejer, for virksomhedens samlede gæld. Hver ejer hæfter med sin personlige formue, og selskabets kreditorer kan selv vælge, hvem af ejerne de vil søge gælden inddrevet fra.

  Der påhviler de enkelte ejere af interessentskabet skattepligt.

 • Iværksætterselskab (IvS)

  Et iværksætterselskab er et særligt anpartsselskab, som kun kræver én krone i selskabskapital.

  Selskabet er forpligtet til at opspare 25 pct. af årets overskud i en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør mindst 40.000 kr. Når reserven udgør 40.000 kr., kan selskabet omregistreres til et ”almindeligt” anpartsselskab.
   
  Herudover er iværksætterselskabet omfattet af de generelle krav, der gælder for anpartsselskaber.

  Fra april 2019 er det ikke længere muligt at oprette et iværsætterselskab, men de eksisterende kan fortsætte.

 • Anpartsselskab (ApS)

  Et anpartsselskab kan stiftes af en eller flere personer, og selskabet skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

  Anpartsselskaber reguleres i Selskabsloven.

  Der er et kapitalkrav på min. 40.000 kr., og anpartshaverne hæfter kun med den indskudte kapital. Derimod hæfter ingen af anpartshaverne personligt for selskabets forpligtelser. De hæfter kun med den anpartskapital, de hver især har indskudt.

  Hvis du skal indgå i et anpartsselskab med andre, anbefaler JA, at du tager kontakt til en advokat, som er kyndig på området.

 • Aktieselskab (A/S)

  Et aktieselskab er et erhvervsdrivende selskab, som kan stiftes af en eller flere personer. Aktieselskaber reguleres i Selskabsloven og i selskabets vedtægter og skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

  Selskabet ejes af aktionærerne, som træffer beslutninger på generalforsamlingen, der er selskabets øverste myndighed.

  Kapitalkravet er på mindst 500.000 kr.

  Ingen af aktionærerne hæfter personligt for selskabets gæld og forpligtelser. Aktionærerne hæfter kun for den kapital, de selv har indskudt.

  Hvis du skal indgå i et aktieselskab med andre, anbefaler JA, at du kontakter en advokat, som er kyndig på området.

Mit JA