Gå til sidens indhold

Grønland

I Grønland er der indgået overenskomster og aftaler for akademikere ansat i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner samt staten.

Overenskomsterne/aftalerne er indgået med henholdsvis Grønlands Selvstyre og staten - alt efter, om man er ansat i selvstyret og de grønlandske kommuner eller i staten.
 
For overenskomstansatte ansat i selvstyret og de grønlandske kommuner varetager de danske AC-organisationer med medlemmer på området forhandlings- og aftaleretten.
 
For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ansat i selvstyret og de grønlandske kommuner varetages forhandlings- og aftaleretten af Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG), der er den grønlandske pendant til AC.
 
Som medlem af JA ansættes du enten på AC-overenskomsten eller overenskomsten for chefer (ansættelse i stillinger, der klassificeret i lønramme 36 eller højere).
 
Når du ansættes i Grønland, skal du være opmærksom på, at der på visse områder gælder særlige regler. Det handler om aftalen om frirejse, flyttegodtgørelse og anvist bolig, barselsforordningen samt aftalen om nære pårørendes alvorlige sygdom eller død.
 
Da ansættelsesvilkårene er noget anderledes i forbindelse med ansættelse i Grønland, opfordres du til at kontakte JA's sekretariat, inden du siger ja til en ansættelse i Grønland.

Mit JA