Gå til sidens indhold

Opsigelse

Der kan opstå mange forskellige tanker i forbindelse med at blive opsagt, og du skal kende dine rettigheder. Kontakt JA og bliv vejledt.

Hvis du kommer i en situation, hvor din arbejdsgiver ønsker at afskedige dig, skal du kontakte JAs sekretariat på tlf. 33 21 28 00.

Hvad kan JA gøre for dig i forbindelse med en opsigelse:
  • JA har ikke retten til at forhindre en afskedigelse, men vi kan sikre, at afskedigelsen sker efter reglerne.
  • JA kan hælpe med at finde ud af, om afskedigelsen er rimeligt begrundet ud fra virksomhedens forhold, hvorvidt opsigelsesvarslet er korrekt, og om du eventuelt har krav på en fratrædelsesgodtgørelse.
  • JA kan spare med dig om opsigelsen, og - hvis du ønsker det - på dine vegne skrive høringsbreve i forbindelse med opsigelsen. Høringer knytter sig til ansættelse i det offentlige.
  • Når du bliver opsagt, kan JA hjælpe med at aftale nogle vilkår for fratrædelsen.

Mange sager løses via telefon og mail, men sager om afskedigelser kan i nogle tilfælde også løses ved, at JAs konsulent kommer ud på arbejdspladsen og forhandler afskedigelsen og vilkårene for den med arbejdsgiveren.

Pjece om opsigelse

JA har udarbejdet en pjece om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du bliver opsagt - hvad du skal gøre - og hvad du kan gøre. Du finder pjecen ved at klikke på linket.

Pjecen: Sagt op

Mit JA