Gå til sidens indhold

Frivillig fratrædelse for offentligt ansatte

Der findes mulighed for at forhandle sig til fordele, når en aftale om en frivillig fratrædelse eller afskedigelse indgås i forbindelse med, at en arbejdsplads skal spare. Din lokale tillidsrepræsentant og JA kan rådgive dig i forløbet.

Overvejer du at fratræde din stilling frivilligt, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller JA og høre om dine muligheder og rettigheder.  På hjemmesiden finder du information om de væsentligste forhold ved frivillige fratrædelser og afskedigelser for offentligt ansatte.

Hvis du fratræder din stilling frivilligt, er der muligheder for at at indgå en aftale, der giver dig nogle fordele. Fordelene ved en frivillig fratrædelse er:

 • Fratrædelsesbeløb 
 • Tjenestefrihed med løn eller indbetaling af ekstraordinære bidrag til pension
 • Outplacementforløb som hjælp til jobsøgning.

Der kan derudover forhandles om andre særlige vilkår som en del af aftalen, fx i form af et forlænget opsigelsesvarsel og mulighed for fristilling i fratrædelsesperioden. Muligheden for at forhandle særlige fordele og vilkår vil afhænge af de konkrete forhold og af den økonomiske ramme, som arbejdsgiveren har til rådighed. 

Vigtige opmærksomhedspunkter for dig der fratræder frivilligt

En aftale om frivillig fratrædelse, pensionering og deltid kan have konsekvenser for dine rettigheder og muligheder i forhold til dagpenge, efterløn, pension og socialpension. Afhængig af den konkrete situation betyder det, at du skal tage kontakt til din A-kasse, din pensionskasse og/eller din bopælskommune for at undersøge konsekvenserne af aftalen, inden du indgår en aftale.

Konsekvenserne af aftalen for optjent ferie og eventuel afspadsering skal også afklares og bør indgå i aftalen, så der ikke er tvivl om, hvad der gælder.

Afskedigelser efter runden med frivillige aftrædelser

 • Hvilke rettigheder har jeg, hvis jeg bliver udpeget i en afskedigelsesrunde?

  Hvis du bliver udpeget, har du ret til at blive partshørt over den påtænkte afskedigelse. Du har også ret til en begrundelse, men ved afskedigelser som følge af besparelser kan din arbejdsgiver nøjes med at henvise til de generelle kriterier, som er fastlagt på arbejdspladsen i forhold til, hvem der bedst kan undværes.

  Ved en afskedigelse har du krav på et opsigelsesvarsel. Længden af opsigelsesvarslet afhænger af, hvor længe du har været ansat; det kan være op til 6 måneder. I opsigelsesperioden fortsætter ansættelsen, dvs. du fortsætter med at få løn, og du fortsætter med at udføre dit arbejde, med mindre andet aftales.

 • Hvad kan partshøringen bruges til?

  Med partshøringen har du en frist på 14 dage til at afgive et høringssvar, hvor du har mulighed for at komme med dine bemærkninger, inden arbejdsgiver træffer afgørelser om afsked. Det er din mulighed for at påvirke en beslutning om afsked, og det er vigtigt, at du kommer med alle relevante oplysninger, som du mener, kan have betydning.

  Samtidig kan du bruge perioden til at gøre op med dig selv, hvad der er vigtigst for dig, hvis du bliver afskediget. Fx en aftale om fritstilling eller hvilke forhold i øvrigt om ferie, merarbejde, dagpenge og pension, du har brug for at få afklaret.

 • Hvad sker der, hvis min arbejdsgiver afskediger mig?

  Hvis arbejdsgiver efter partshøringen fastholder din afskedigelse, har JA mulighed for at kræve en forhandling om særlige vilkår for afskedigelsen. Det kan fx handle om muligheden for fritstilling, et forlænget opsigelsesvarsel, hjælp til den videre jobsøgning mv., ligesom der her ligger en afklaring om optjent ferie og afspadsering. Om der er et rum til forhandling vil afhænge af omstændighederne i den konkrete sag, og om den økonomiske ramme, der er til rådighed.

  Både under partshøringen og i opsigelsesperioden har du pligt til at udføre dit arbejde som vanligt, med mindre du konkret aftaler en fritagelse fra arbejdet med din ledelse.

  JA har også mulighed for at tage selve grundlaget for afskedigelsen op. Det er meget vanskeligt at angribe begrundelsen for afskedigelsen i en situation, hvor der skal ske besparelser, men der kan være konkrete forhold, som gør, at afskedigelsen ikke er rimelig begrundet.

Mit JA