Gå til sidens indhold

Fritstilling

Hvis en arbejdsgiver opsiger dig, har denne pligt til at betale dig løn i hele din opsigelsesperiode, og du har pligt til at passe dit arbejde i hele opsigelsesperioden.

I forbindelse med en opsigelse har arbejdsgiveren pligt til at betale dig løn i hele din opsigelsesperiode. Tilsvarende har du pligt til at passe dit arbejde i hele opsigelsesperioden. Det gælder uanset, hvor du er ansat. 

Der findes forskellige måder at blive fritstillet på ved en opsigelse.

 • Fritstilling
  Når du er fritstillet, betyder det, at du ikke skal stå til rådighed for arbejdspladsen, men du vil alligevel modtage din løn.
   
  Er du fritstillet,  har du ret til løn i de første 3 måneder af fritstillingsperioden, uanset om du samtidig har arbejde et andet sted (dobbelt løn). I den del af fritstillingsperioden, der varer ud over de 3 måneder, har du krav på løn fra din arbejdsgiver i det omfang, du har lidt et samlet tab i opsigelsesperioden.
   
  Får du arbejde i løbet af fritstillingsperioden, har du kun krav på løn i mere end de 3 første måneder af fritstillingen, såfremt de 3 måneders løn plus det, du har tjent ved dit nye arbejde, er mindre end lønnen fra den ”gamle” arbejdsgiver i hele opsigelsesperioden, hvis du ikke havde fået nyt arbejde.
 • Regneeksempel på modregning
  En funktionær tjener kr. 25.000 pr. måned. Hun fritstilles i 4 måneder. Allerede efter 1 måned får hun nyt arbejde til kr. 20.000 pr. måned. I fritstillingsperioden tjener hun:
  3 x 25.000 = 75.000
  3 x 20.000 = 60.000
  I alt = 135.000
   
  Hvis hun ikke havde fået andet arbejde, ville hun have tjent: 4 x 25.000 = 100.000 kr.
   
  I dette eksempel har hun ikke lidt et samlet tab i fritstillingsperioden og har derfor ikke krav på løn for den 4. måned fra den gamle arbejdsgiver - til trods for, at hun i det nye job tjener mindre, end hun gjorde i det gamle.
 • Fuld fritstilling

  Hvis du skal have lov at arbejde ubegrænset og helt uden modregning i hele fritstillingsperioden, skal det præcist aftales i forbindelse med fritstillingen, at du gerne må have et job ved siden af i den pågældende periode.

 • Fritstilling og arbejdsløshedsdagpenge
  Hvis du tager ansættelser i fritstillingsperioden og modtager dobbelt løn, skal du være opmærksom på arbejdsløshedskassens regler om overskydende timer. A-kassen går 13 uger tilbage fra første ledighedsdag og optæller, hvor meget du har arbejdet i denne periode. Alle timer ud over 37 om uger skal ”afspadseres”, før der kan udbetales arbejdsløshedsdagpenge.
   
  Så længe du er fritstillet, anses du for at have arbejdet så mange timer om ugen, som der står i din kontrakt, at du er ansat til, fx 37 timer. De dage i perioden, hvor du har haft andet arbejde, tæller som fulde arbejdsdage plus det antal timer, du har arbejdet. Har du 37 timers arbejdsuge, og har du arbejdet 1 dag i fritstillingsperioden, tæller denne dag som 15 timers arbejde. De overskydende timer skal ”afspadseres”, før der kan udbetales dagpenge. Problemet med de overskydende timer undgås, hvis det nye arbejde varer ved i mindst 3 måneder efter udløbet af fritstillingen.
   
  For mere information kontakt Akademikernes arbejdsløshedskasse
 • Fritstilling og ferie
  Under en fritstilling betragtes ferie som varslet og afholdt i videst mulig omfang, med mindre du har en aftale om fritstilling, der udtrykkeligt siger, at ferie ikke pålægges i fritstillingsperioden.
  Hvis opsigelsesvarslet er længere end 3 måneder, opfattes al ferie som afholdt under fritstillingen. Dette skyldes, at en arbejdsgiver kan pålægge en ansat at holde hovedferien (3 uger) med tre måneders varsel.
   
  Restferien på 2 uger skal varsles med 1 måned, og det betyder, at restferien kun kan holdes, hvis fritstillingsperioden er mere end 1 måned. Restferien kan afholdes før hovedferien.
   
  Reglerne om pålæggelse af ferie i fritstillingsperioden gælder også, selv om du tiltræder en ny stilling, mens du er fritstillet og derfor ikke får holdt den pålagte ferie.
   
  Der gælder særlige aftaler for den 6. ferieuge. Ring til JA og få mere at vide.
 • Fritstilling og afspadsering

  Eventuelle timer til afspadsering vil som udgangspunkt blive betragtet som afholdt i fritstillingsperioden, med mindre parterne aftaler, at disse timer skal udbetales.

 • Fritstilling og loyalitet

  Du skal være opmærksom på, at reglerne om en medarbejders loyalitet over for arbejdsgiveren også gælder i fritstillingsperioden. Læs mere under Arbejdsplads > Loyalitet.

Mit JA