Gå til sidens indhold

Ny ferielov

Fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode - og nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse.

Dele af den nye ferielov er trådt i kraft allerede 1. januar 2019, men først fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Samtidighedsferie skal bl.a. sikre, at nyuddannede lønmodtagere får ret til fire ugers betalt ferie om året. 

 • Overgangsregler

  Vær opmærksom på overgangsbestemmelser i den nye ferielov:

  Optjeningsåret 2019 (kalenderåret) – de første 8 måneder:
  I 2019 optjener du 2,08 feriedage i 8 måneder – frem til 1. september 2019.

  Det betyder, at du optjener 16,64 feriedage, som du kan bruge i perioden 1. maj – 31. august 2020. Eller som din arbejdsgiver, hvis I ikke indgår en aftale, kan varsle til afholdelse senest i løbet af september 2020.

  Optjeningsåret 2019 (kalenderåret) – de sidste 4 måneder:
  Den ferie, du optjener de sidste 4 måneder af 2019 og helt frem til og med 31. august 2020 bliver indefrosset og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet.

  Årsagen til indefrysningen er, at du ellers ville opnå ret til at holde 5 ugers optjent ferie og derudover samtidighedsferie.

  Indefrysningen er uden praktisk betydning for dig. Dine indefrosne feriepenge bliver administreret af fonden Lønmodtagernes Feriemidler, indtil den bliver udbetalt til dig.

  Vær opmærksom på efterårsferien!

  Ved efterårsferien 2020 har du som lønmodtager ikke optjent fuld løn til en uges ferie, idet den nye periode for optjening først er trådt i kraft 1. september. Du har således kun optjent 2,08 feriedage til efterårsferien i midt oktober, hvis du har holdt alle 16,64 dage i sommerferien. Hvis du gerne vil holde betalt efterårsferie i oktober, har du forskellige muligheder:

  • Du har mulighed for, at holde en lidt kortere sommerferie og gemme (overfører) nogle dage til brug i efterårsferien, hvor du vil mangle ca. 3 dage.
  • Du har også mulighed for at overfører eller få udbetalt evt. restferie for ferieåret 2019-2020 efter ferielovens bestemmelser og bruge af disse dage, således at du har ferie nok til efterårsferien.
  • Alternativt kan du aftale med din arbejdsgiver, at du afholder betalt ferie på forskud.

  Har du feriefridage (eks. 6. ferieuge) som er optjent og ikke afholdt, kan du evt. også bruge dem efter de regler der gælder på din arbejdsplads.

Samtidighedsferie

I Danmark har vi indtil nu optjent betalt ferie i kalenderåret (1. januar til 31. december) for derefter at holde ferie med løn fra 1. maj året efter. Der har derfor kunnet gå op til 16 måneder, før nyuddannede har kunnet holde ferie med løn. Lige så andre, der har været ud af arbejdsmarkedet i en periode.

De nye regler gør op med princippet om, at man skal optjene retten til at holde betalt ferie i et optjeningsår, før man ret faktisk kan holde ferien i et ferieår. Fremover kan du bruge dine feriedage i takt med, at du optjener dem i stedet for at vente til året efter. 

Som hovedregel vil du optjene og afholde ferie i perioden 1. september til 31. august (det nye ferieår). Det vil dog med muligt at afholde ferien i yderligere fire måneder frem til den 31. december. 

Fortsat fem ugers ferie

Ligesom tidligere optjener man 2,08 feriedag pr. måned, svarende til 25 feriedage eller fem uger på et år. Ud af de fem uger har du krav på, at tre uger placeres i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september. Du har som hovedregel også ret til at holde de to ugers restferie i perioder på mindst fem dage.

Du har også fortsat mulighed for at overføre eller få udbetalt ferie ud over 20 dage, hvis det er aftalt med din arbejdsgiver. 

Feriefridage og anden frihed fastsat i overenskomst eller ved individuel aftale, herunder den 6. ferieuge, er fortsat ikke reguleret af ferieloven.

Ferie på forskud

Med samtidighedsferien kan du komme i en situation, hvor du ikke har optjent feriedage nok til at komme på en længerevarende betalt ferie. Det kan fx være ved en længere rejse i starten af ferieåret.

Du kan dog som nu, aftale ferien med din arbejdsgiver. Spørgsmålet er så, om du også kan få en aftale om betalt ferie, selvom du ikke har optjent ferien endnu.

 • Du kan skylde ferie: Kan du få en aftale om at holde betalt ferie, som du endnu ikke har optjent, vil den ferie, du skylder, blive fradraget i ferien, du optjener senere på ferieåret. Hvis du stopper i jobbet, inden din arbejdsgiver kan nå at fradrage ”skyldig” ferie, kan din arbejdsgiver modregne kravet i din løn eller i dine feriepenge.
 • Eller du kan holde selvbetalt ferie: Hvis du ikke kan få en aftale med din arbejdsgiver om at holde betalt ferie på forskud, kan du selv betale ferien - helt eller delvist. Du vil så have krav på at få den afholdte ferie udbetalt med din løn.

Varsling af din ferie

Din hovedferie skal altid varsles tre måneder i forvejen og øvrig ferie skal varsles med en måned. Hvis du i din ansættelseskontrakt har et varsel for hovedferien på en måned, skal din kontrakt ændres, da den så er i strid med ferieloven.

Det almindelige udgangspunkt er, at du og din arbejdsgiver i god tid laver en aftale om, hvornår du holder din ferie.

Ferietillæg

Der er fortsat et ferietillæg på 1 % efter de nye regler - ferietillægget kan dog være højere i lokale overenskomster. Din arbejdsgiver udbetale ferietillægget på to forskellige måder - enten samtidig med du holder ferie, eller også kan ferietillægget udbetales i to årlige rater i henholdsvis maj og august. Et udbetalt ferietillæg kan ikke kræves tilbagebetalt.

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du læse meget mere om den nye ferielov.

Mit JA