Gå til sidens indhold

Ny ferielov

Fra september 2020 er indført samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode - og nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse.

Fra 1. september 2020 er der indført samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Samtidighedsferie skal bl.a. sikre, at nyuddannede lønmodtagere får ret til fire ugers betalt ferie om året. 

Fremover kan du bruge dine feriedage i takt med, at du optjener dem i stedet for at vente til året efter. Som hovedregel vil du optjene og afholde ferie i perioden 1. september til 31. august (det nye ferieår). Det vil dog med muligt at afholde ferien i yderligere fire måneder frem til den 31. december. 

Fortsat fem ugers ferie

Ligesom tidligere optjener man 2,08 feriedag pr. måned svarende til 25 feriedage eller fem uger på et år. Ud af de fem uger har du krav på, at tre uger placeres i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september. Du har som hovedregel også ret til at holde de to ugers restferie i perioder på mindst fem dage.

Du har også fortsat mulighed for at overføre eller få udbetalt ferie ud over 20 dage, hvis det er aftalt med din arbejdsgiver. 

Feriefridage og anden frihed fastsat i overenskomst eller ved individuel aftale, herunder den 6. ferieuge, er fortsat ikke reguleret af ferieloven.

Ferie på forskud

Med samtidighedsferien kan du komme i en situation, hvor du ikke har optjent feriedage nok til at komme på en længerevarende betalt ferie. Det kan fx være ved en længere rejse i starten af ferieåret.

Du kan dog som nu aftale ferien med din arbejdsgiver. Spørgsmålet er så, om du også kan få en aftale om betalt ferie, selvom du ikke har optjent ferien endnu.

  • Du kan skylde ferie: Kan du få en aftale om at holde betalt ferie, som du endnu ikke har optjent, vil den ferie, du skylder, blive fradraget i ferien, du optjener senere på ferieåret. Hvis du stopper i jobbet, inden din arbejdsgiver kan nå at fradrage ”skyldig” ferie, kan din arbejdsgiver modregne kravet i din løn eller i dine feriepenge.
  • Du kan holde selvbetalt ferie: Hvis du ikke kan få en aftale med din arbejdsgiver om at holde betalt ferie på forskud, kan du selv betale ferien - helt eller delvist. Du vil så have krav på at få den afholdte ferie udbetalt med din løn.

Varsling af din ferie

Din hovedferie skal altid varsles tre måneder i forvejen og øvrig ferie skal varsles med en måned. Hvis du i din ansættelseskontrakt har et varsel for hovedferien på en måned, skal din kontrakt ændres, da den så er i strid med ferieloven.

Det almindelige udgangspunkt er, at du og din arbejdsgiver i god tid laver en aftale om, hvornår du holder din ferie.

Ferietillæg

Der er fortsat et ferietillæg på 1 procent efter de nye regler - ferietillægget kan dog være højere i lokale overenskomster. Din arbejdsgiver udbetale ferietillægget på to forskellige måder - enten samtidig med du holder ferie, eller også kan ferietillægget udbetales i to årlige rater i henholdsvis maj og august. Et udbetalt ferietillæg kan ikke kræves tilbagebetalt.

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du læse meget mere om den nye ferielov.

Mit JA