Gå til sidens indhold

Børn og barsel

Når du skal være mor eller far, har du ret til at være fraværende fra arbejdet for at passe den lille ny.

Din ret til fravær og løn under barsel afhænger af, hvilken overenskomst, aftale eller lov, du er omfattet af.

Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, vil det fremgå af din ansættelseskontrakt og af funktionærlovens regler om barsel.

Disse regler gælder som minimum

Hovedprincippet er, at forældrene ved graviditet/barsel tilsammen har ret til orlov på dagpenge i 52 uger. Nogle perioder er reserveret moderen, andre er reserveret faderen, og endelig er der perioder, som dækker begge forældre. 

Det følgende gælder:

 • Moderen har ret til 4 ugers fravær inden terminen.
 • Efter fødslen har moderen ret til orlov i 14 uger.
 • Faderen har ret til 2 ugers orlov sammen med moderen lige efter fødslen.
 • Efter aftale med arbejdsgiver kan de 2 uger flyttes til et andet tidspunkt inden for de 14 uger.
 • Efter udløbet af den 14. uge har forældrene ret til 32 ugers forældreorlov tilsammen. De kan dele orloven mellem sig eller tage den hver for sig. Der er desuden mulighed for at forlænge eller udskyde orloven.

Regnestykket for fravær med dagpengeret ser således ud:

 • 4 uger (moderens ret til orlov før fødsel)
 • 2 uger (fædreorlov efter fødsel)
 • 14 uger (moderens ret til orlov efter fødsel)
 • 32 uger (forældrenes ret til orlov med dagpenge fra 15. uge og fremefter)

Altså i alt 52 uger.

 • Den samlede ret til fravær – hvor nogle uger er helt uden betaling

  Frem til den 32. uge er reglerne de samme som nævnt ovenfor. Men begge forælder kan forlænge perioden på de 32 uger, så de i alt kommer op på 40/46 uger afhængig af, om man er i beskæftigelse eller ej.

  Regnestykke for den samlede ret til fravær ser således ud:

  • 4 uger (moderens ret til orlov før fødsel)
  • 2 uger (fædreorlov efter fødsel)
  • 14 uger (moderens ret til orlov efter fødsel)
  • 32 uger (moderens ret til orlov fra 15. uge og fremefter)
  • 32 uger (faderens ret til orlov fra 15. uge og fremefter)
  • 28 uger (forlængelse af moderens og faderens orlov med 14 uger til hver – som ledig kan forlængelsen kun være 8 uger)

  Tilsammen har forældrene ret til fravær i 112 uger, men kun ret til dagpenge i 52 uger.

 • Som offentlig ansat har du ret til fuld løn under fraværet

  Moderen har ret til fuld løn fra 6 uger før fødslen, hvis du er ansat i staten, og 8 uger før fødslen hvis du er ansat i en kommune eller i en region.

 • Efter fødslen

  Faderen har ret til 2 ugers fravær med løn i forbindelse med barnets hjemkomst.

  Moderen har ret til 14 ugers barselsorlov med fuld løn.

 • Forældreorlov

  Efter barnets 15. uge har faderen ret til fravær i 7 uger med fuld løn. Moderen har ret til fravær i 6 uger med fuld løn.

  Moderen og faderen har tilsammen ret til yderligere 6 uger med fuld løn. Ugerne kan frit deles mellem forældrene. Er din partner ansat på en anden overenskomst end du, er der ikke nogen at dele med, og du kan tage alle 6 uger selv.

  Hvis du er på orlov og får fuld løn fra din arbejdsgiver, skal du være opmærksom på, at du samtidig bruger af din dagpengeret.

  Hvis du fx har 10 uger med fuld løn fra din arbejdsgiver, er der 22 uger tilbage på dagpenge.

  Hvis begge forældre vælger at gå hjemme samtidig og få fuld løn fra deres arbejdsgiver, bruger begge forældrene af dagpengeretten. Hvis I tager 5 uger sammen med fuld løn, bruger I derfor 10 ugers dagpenge, og der er også i dette tilfælde 10 uger tilbage på dagpenge.

  Vejledning til den statslige barselsaftale 2016

 • Hvis du er privatansat 

  Som udgangspunkt er det din individuelle kontrakt eller arbejdspladsens personalepolitik, der bestemmer din løn og rettigheder i forbindelse med barselsorlov.

  Ifølge Funktionærloven har kvinder ret til fravær med ½ løn 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Funktionærloven giver ingen ret til fravær med løn til faderen. Du kan godt have ret til bedre vilkår end funktionærloven, så husk at tjekke din kontrakt, for at være sikker på, hvad der gælder for dig. Din arbejdsplads kan også have en husaftale, der medfører bedre vilkår end lovgivningen.

  Alle akademiske medarbejdere er som udgangspunkt dækket af funktionærloven.

 • Ph.d.-studerende

  Som ph.d.-studerende er du omfattet af statens regler for barsels- og adoptionsorlov. Det vil sige, at du har ret til fuld løn på samme vilkår som andre statsansatte.

  Efter endt barsels-/forældreorlov er der mulighed for at få forlænget ansættelsen med en periode svarende til den periode, du som ph.d.-studerende har været på barselsorlov i din ansættelsesperiode.

 • Nyuddannede

  Nyuddannede kan i visse situationer få barselsdagpenge fra kommunen svarende til dimittendsatsen for arbejdsløshedsdagpenge.

  Ved fødsel umiddelbart inden studieafslutningen, hvor barnet er født så sent i studiet, at en del af barselsorloven ligger efter studieafslutningen, har du ret til barselsdagpenge fra kommunen fra det tidspunkt, hvor uddannelsen er afsluttet.

  Ved fødsel umiddelbart efter studieafslutningen har du ret til barselsdagpenge fra kommunen, hvis man overgår til barselsorlov en måned efter studieafslutningen.

  Kontakt A-kassen for at få yderligere oplysninger: www.aka.dk

Få hjælp på borger.dk

Har du spørgsmål om barselsdagpenge, er der hjælp at hente på www.borger.dk/barseldagpenge – Du kan:

 • få svar på de oftest stillede spørgsmål
 • se, hvilke frister du skal huske
 • beregne og planlægge din orlov
 • finde udbetaling Danmarks kontaktoplysninger.
Mit JA