Gå til sidens indhold

Børn og barsel

Når du skal være mor eller far, har du ret til at være fraværende fra arbejdet for at passe den lille ny.

Den 2. august trådte en ny barselslov i kraft, der skal sikre bedre ligestilling imellem forældre. Som en del af den nye lov indføres der øremærkede perioder af orloven til både mor og far.
Reglerne gælder for forældre til børn - født 2. august 2022 eller senere.

Retten til fravær efter den nye lov sættes ned til 80 uger, imens perioden med ret til barselsdagpenge fortsat er 52 uger. Ændringerne i fraværsretten er skitseret nedenfor.

Din barselsorlov kan opdeles i 3 forskellige rettigheder:


⦁ Retten til fravær
⦁ Retten til dagpenge – denne ret forudsætter, at du har optjent dagpengeret
⦁ Retten til løn – denne ret forudsætter både, at der er en underliggende dagpengeret og at du i kontrakt, overenskomst eller i funktionærloven er sikret en lønret under din barsel.

Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse tre betingelser ved starten af den enkelte fraværsperiode:
⦁ Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
⦁ Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
⦁ Du skal have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

 • Ret til løn under orlov

  Det er en forudsætning for løn under barsel, at din arbejdsgiver i samme periode kan modtage dagpengerefusion for de uger, hvor du modtager løn. Derfor skal du sikre dig, at have tilstrækkelige uger med dagpenge til at kunne udnytte din fulde ret til løn under barsel, når du planlægger din barsel. Typisk ved at der overdrages dagpengeret fra den ene forældre til den anden.

  Eksempel: Mor kommunalt ansat.

  Dagpengeret:                                  24 uger

  Lønret: 14 + 6 + 6 uger =              26 uger.

  For at mor kan udnytte sin fulde lønret ifølge den kommunale barselsaftale, vil der skulle ske en overdragelse af min. 2 ugers dagpengeret til mor

  Ændringerne for fødsler den 2. august 2022 eller senere er kun ændringer i reglerne for barselsdagpenge. Din lønret vil som udgangspunkt ikke være forandret, forudsat du har tilstrækkeligt med dagpenge til, at arbejdsgiver kan få dagpengerefusion for uger med løn under barsel.

  Hvis du er offentlig ansat, afhænger din ret til løn under orlov af om du er ansat i kommune, region eller stat.

  Som privat ansat afhænger din ret til løn under orlov af funktionærloven, overenskomst eller individuelle vilkår i kontrakten.

 • Som offentlig ansat har du ret til fuld løn under fraværet

  Moderen har ret til fuld løn fra 6 uger før fødslen, hvis du er ansat i staten, og 8 uger før fødslen hvis du er ansat i en kommune eller i en region.'

  Efter fødslen 


  Faderen har ret til 2 ugers fravær med løn i forbindelse med barnets hjemkomst.

  Moderen har ret til 14 ugers barselsorlov med fuld løn.

  Forældreorlov

  Efter barnets 15. uge har faderen ret til fravær i 7 uger med fuld løn. Moderen har ret til fravær i 6 uger med fuld løn.

  Moderen og faderen har tilsammen ret til yderligere 6 uger med fuld løn. Ugerne kan frit deles mellem forældrene. Er din partner ansat på en anden overenskomst end du, er der ikke nogen at dele med, og du kan tage alle 6 uger selv.

  Hvis du er på orlov og får fuld løn fra din arbejdsgiver, skal du være opmærksom på, at du samtidig bruger af din dagpengeret.

  Hvis du fx har 10 uger med fuld løn fra din arbejdsgiver, er der 22 uger tilbage på dagpenge.

  Hvis begge forældre vælger at gå hjemme samtidig og få fuld løn fra deres arbejdsgiver, bruger begge forældrene af dagpengeretten. Hvis I tager 5 uger sammen med fuld løn, bruger I derfor 10 ugers dagpenge, og der er også i dette tilfælde 10 uger tilbage på dagpenge.

  Vejledning til den statslige barselsaftale 2016

 • Hvis du er privatansat 

  Som udgangspunkt er det din individuelle kontrakt eller arbejdspladsens personalepolitik, der bestemmer din løn og rettigheder i forbindelse med barselsorlov.

  Ifølge Funktionærloven har kvinder ret til fravær med ½ løn 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Funktionærloven giver ingen ret til fravær med løn til faderen. Du kan godt have ret til bedre vilkår end funktionærloven, så husk at tjekke din kontrakt, for at være sikker på, hvad der gælder for dig. Din arbejdsplads kan også have en husaftale, der medfører bedre vilkår end lovgivningen.

  Alle akademiske medarbejdere er som udgangspunkt dækket af funktionærloven.

  Barselsfond og barselsudligning

  Private arbejdsgivere skal være tilmeldt barselsfonden eller barselsudligningsordningen. Ordningen betyder, at din arbejdsgiver modtager refusion, når de udbetaler hel eller delvis løn under barsel til en medarbejder, som er berettiget til barselsdagpenge.

  Refusionen udgør forskellen mellem barselsdagpenge og løn under barsel inden for et fast samlet refusionsloft på pt. 204,26 kroner pr. time inkl. feriepenge (sats 2022). Det vil derfor være omkostningsfrit for din arbejdsgiver at udbetale dig det ekstra beløb.

  Du kan finde de til enhver tid gældende statser her på virk.dk.

  Din arbejdsgiver kan få refusion fra barselsfonden  i følgende perioder:

  Mor: Arbejdsgiver kan få refusion fra barselsfonden, hvis de udbetaler dig løn i op til 4 uger før fødsel, 2 uger efter fødsel og op til 25 uger efter fødsel til deling med far/medmor (fællesorloven).

  Far/medmor: Arbejdsgiver kan få refusion fra barselsfonden, hvis de udbetaler dig løn i 2 ugers fædreorlov efter fødsel, 3 uger efter fædreorloven, hvis jeres barn er født den 1. okotber 2020 eller senere, og op til 25 uger efter fødsel til deling med mor (fællesorloven).

  Barselsfond og ansættelseskontrakt

  JA anbefaler, at du får skrevet aftalen om løn under barsel i henhold til reglerne for barselsudligning ind i din ansættelseskontrakt. Du og din arbejdsgiver kan også udforme et kort tillæg til din nuværende kontrakt, så du er sikker på, at den følger reglerne.

  Under barselsorlov får medarbejderen som minimum en løn, der svarer til den maksimale refusion i den periode, hvor virksomheden kan modtage lønrefusion i henhold til barselsudligningsloven.

  LINK:

  https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt

  https://dm.dk/raad-og-svar/boern-og-barsel

   

 • Ph.d.-studerende

  Som ph.d.-studerende er du omfattet af statens regler for barsels- og adoptionsorlov. Det vil sige, at du har ret til fuld løn på samme vilkår som andre statsansatte.

  Efter endt barsels-/forældreorlov er der mulighed for at få forlænget ansættelsen med en periode svarende til den periode, du som ph.d.-studerende har været på barselsorlov i din ansættelsesperiode.

 • Nyuddannede

  Nyuddannede kan i visse situationer få barselsdagpenge fra kommunen svarende til dimittendsatsen for arbejdsløshedsdagpenge.

  Ved fødsel umiddelbart inden studieafslutningen, hvor barnet er født så sent i studiet, at en del af barselsorloven ligger efter studieafslutningen, har du ret til barselsdagpenge fra kommunen fra det tidspunkt, hvor uddannelsen er afsluttet.

  Ved fødsel umiddelbart efter studieafslutningen har du ret til barselsdagpenge fra kommunen, hvis man overgår til barselsorlov en måned efter studieafslutningen.

  Kontakt A-kassen for at få yderligere oplysninger: www.aka.dk

 • Varsling

  Du finder de væsentligste varslingsregler her:

  Mor

  Fraværstype

  Varslingsfrist

  Forklaring

  Fravær inde fødsel ( 4 uger)

  3 måneder før forventet fødsel

  Du skal underrette din arbejdsgiver om dit forventede fødselstidspunkt med tre måneders varsel, og du skal samtidig oplyse om du vil udnytte din ret til fravær inden terminen.

  Orlov de første 10 uger efter fødsel

  6 uger efter fødsel

  Hvis du vil holde i de første ti uger efter fødslen, skal du oplyse din arbejdsgiver dette senest seks uger efter fødslen

  Orlov efter 10 uger efter fødslen

  6 uger efter fødsel

  Hvis du ønsker at holde din egen eller overdraget orlov i forlængelse af de første ti uger efter fødslen, skal du meddele din arbejdsgiver dette senest seks uger efter fødslen.

  Overdragelse af op til 8 ugers orlov til far/medmor (orlov i 3.-10. uge efter fødsel)

  4 uger før forventet fødsel

  Hvis du ønsker at overdrage op til otte ugers orlov af de første ti ugers orlov efter fødsel til far/medmor, skal du underrette din arbejdsgiver om dette senest fire uger før forventet fødsel. Du skal samtidig oplyse om du ønsker at holde anden orlov i stedet.

   

  Far

  Fraværstype

  Varslingsfrist

  Forklaring

  Orlov de første 10 uger efter fødsel

  4 uger før fødsel

  Hvis du vil holde i de første ti uger efter fødslen (2 ugers orlov ved fødsel og op til 8 ugers overdraget orlov), skal du oplyse din arbejdsgiver dette senest 4 uger inden forventet fødselstidspunkt.

  Orlov efter 10 uger efter fødslen

  6 uger efter fødslen

  Hvis du ønsker at holde din egen eller overdraget orlov i forlængelse af de første 10 uger efter fødslen skal du meddele din arbejdsgiver dette senest 6 uger efter fødslen.

   

  Udskydelse

  Fraværstype

  Varslingsfrist

  Forklaring

  Udskydelse af op til 5 ugers orlov

  Senest 8 uger efter fødslen

  Hvis du vil udnytte din ret til at udskyde op til 5 ugers orlov til senere brug, skal du underrette din arbejdsgiver om dette senest 8 uger efter fødslen.

  Afholdelse af op til 5 ugers udskudt orlov

  Senest 8 uger før afholdelse af udskudt orlov

  Hvis du ønsker at afholde din udskudte orlov, skal du underrette din arbejdsgiver om dette senest 8 uger før fraværets begyndelse. Du skal samtidig oplyse om fraværets længde. Udskudt orlov skal afholdes inden barnet fylder 9 år

Få hjælp på borger.dk

Har du spørgsmål om barselsdagpenge, er der hjælp at hente på www.borger.dk/barseldagpenge – Du kan:

 • få svar på de oftest stillede spørgsmål
 • se, hvilke frister du skal huske
 • beregne og planlægge din orlov
 • finde udbetaling Danmarks kontaktoplysninger.
Mit JA