Gå til sidens indhold

Senioraftaler

En senioraftale mellem en arbejdsgiver og en ældre medarbejder kan sikre overlevering af viden i virksomheden, og du vil få en garanti for, hvor længe du kan blive på arbejdspladsen.

En senioraftale kan være arbejdsgivers garanti for, at en medarbejder bliver og overleverer sin viden til de nye medarbejdere. Omvendt kan det være medarbejderens garanti for, at vedkommende kan blive på arbejdspladsen frem til et tidspunkt, hvor det passer den enkelte at fratræde. Det sidste bruges særligt i de tilfælde, hvor en arbejdsplads skal skære ned på medarbejderantallet.

Det statslige område

Senioraftaler

På det statslige ansættelsesområde er der indgået aftaler for seniormedarbejdere. I det følgende giver vi et kort rids over de muligheder, som rammeaftalen om seniorordninger giver. Hvis det er relevant for dig at få en senioraftale, så kontakt din tillidsrepræsentant eller JA for flere oplysninger.

Seniorsamtale

Som seniormedarbejder skal du i forbindelse med MUS have tilbud om en seniorsamtale. Seniorsamtalen fokuserer specielt på dig og dine ønsker til arbejdslivet.

Nedsat tid

Som senior over 60 år kan du fortsætte din ansættelse på nedsat tid, men bibeholde din hidtidige pensionsindbetaling. Det er en forudsætning, at du har været ansat i staten i 10 år og at arbejdstiden mindst udgør 15 timer.
 
Seniorordning med betalt frihed eller fastholdelsesbonus

Som 62-årig kan du anmode om at få en seniorordning, som indeholder elementerne frihed og/eller fastholdelsesbonus.
Aftalen kan indeholde op til 12 fridage om året. Aftalen kan indeholde en bonus, som kommer til udbetaling,  hvis den ansatte fratræder på et nærmere aftalt tidspunkt.
 
Aftrapning i job/charge

For chefer og ledere, der er fyldt 55 år, kan der indgås en aftale om vilkårene for at aftrapning i job/charge. Det forudsætter, at du forud har været ansat i 10 år i en stilling med ledelsesansvar.
 
Aftalen kan indeholde to elementer:
 
1. At der fortsat indbetales den samme i pension. 
2. At lønnen aftrappes over 3 år. Hvis aftalen også indeholde et fratrædelsestidspunkt, kan der aftales en anden periode for aftrapning af løn. Denne periode kan dog højest være 5 år.
 
Fratrædelsesordninger

Fratrædelsesordninger kan aftales for alle medarbejdere, når ansættelsesmyndigheden vurderer, at personalereduktioner er eller forudses at blive nødvendige. Fratrædelsesordninger kan bestå af:

  • En godtgørelse fra 1 måned til i helt særlige situationer 6 måneder afhængig af ansættelsens længde.
  • Pensionsforbedring svarende til højest 4 års pensionsindbetaling.
  • En periode på op til 7 måneders tjenestefri med løn op til det aftalte fratrædelsestidspunkt.

 

Mit JA