Gå til sidens indhold

Psykisk arbejdsmiljø

Forandringer og konflikter har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø, og fysiske forhold kan også have stor betydning.

Det fysiske arbejdsmiljø er ofte let at vurdere. Støj fra kopimaskiner, træk fra utætte vinduer, stole og borde, der ikke passer til medarbejdernes behov. Fysiske forhold kan også have betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Når man i storrumskontorer ikke viser hensyn til kollegers behov for ro. Når man i det hele taget er alt for højrøstede i forhold til, hvad arbejdspladsen kan håndtere af støjdæmpning. Når arbejdspladsen oplever forandringer fx arbejdspladsen skal flytte. Selv om forandringer som udgangspunkt er fysiske, så er de en hyppig årsag til problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Et godt psykisk arbejdsmiljø øger sandsynligheden for, at medarbejderne investerer det fornødne engagement og lever op til de ændrede krav i arbejdet. Det er således en fordel for virksomheden, hvis arbejdsgiveren skærper sin bevidsthed om, hvilke elementer der udgør et godt psykisk arbejdsmiljø.

Forandring

Når der sker forandringer og omstruktureringer på arbejdspladsen, kan det let skabe utryghed. Problemer kan hurtigt vokse sig store og endda virke uoverstigelige. Det kan være, at du frygter at miste dit job eller for at  blive afskåret fra at fortsætte, hvis arbejdspladsen flytter. Det kan handle om krav om længere arbejdstid eller øget produktivitet, og nye arbejdsopgaver, lønnedgang mv.

En forandring kan også bestå i, at du får en ny chef eller en ledelse, som du forventer vil ændre markant på den hverdag, du kender.

For ansatte i politisk styrede arbejdspladser fx centraladministrationen eller i kommunerne kan politiske forandringer efter et valg også være skræmmende i forhold til et nyt fokus for arbejdet, måske en ændret indstilling til ens fagområde eller en ny politisk overbevisning, som man ikke sympatiserer med.

Du kan selv frivilligt have udsat dig for forandring af dit arbejdsmiljø, fordi du har fået nyt arbejde. 

Samlet set kan det psykiske arbejdsmiljø blive truet ved enhver forandring. Arbejdsmiljørådet giver gode råd om, hvordan forandringsprocesser kan gennemføres med held.

Et godt arbejdsmiljø er ikke et entydigt begreb. Det psykiske arbejdsmiljø omfatter mange aspekter. Det er fx forholdet til chefen, kollegaerne, kunderne/klienterne m.fl. Men det kan også være forhold vedrørende arbejdets organisering og balancen mellem ressourcer og krav.

Konflikter på arbejdspladsen

Det gode psykiske arbejdsmiljø handler om, at man er en del af et fællesskab med gensidig respekt og en omgangstone, der udelukker enhver form for chikane eller mobning. Det er også vigtigt, at der er en klar gensidig forståelse mellem ledelsen og de enkelte medarbejdere om, hvad der kræves. En tydelig forventningsafstemning er et nødvendigt udgangspunkt for et sundt psykisk arbejdsmiljø. Mange arbejdspladser har negative kulturbærere. Personer der kan sprede dårlig stemning, ofte uden at de selv er opmærksomme på det. Som chef er det en udfordring at være opmærksom på dette og fjerne de konflikter, der kan opstå i kølvandet på den dårlige stemning. Det er nogle gange medarbejderne, der gør ledelsen opmærksom på konflikter af den karakter.

Man taler om en konfliktstige: Man kan starte med en uoverensstemmelse, der bliver til en konflikt mellem to personer, og i takt med at problemet vokser, så opgiver parterne at finde en løsning, og der opstår fjendebilleder, som ender med en åben fjendtlighed og en polarisering, der påvirker kollegerne omkring de direkte berørte, og gør det vanskeligt at samarbejde i det daglige.

Der er brug for en konfliktnedtrapning, hvor der etableres en direkte kontakt mellem parterne allerede, når der er en uoverensstemmelse. Det er vigtigt at formulere et ønske om at løse konflikten, og begge parter skal mulighed for at fortælle deres version. Der er brug for at finde hovedlinjerne i konflikten og få afdækket de underliggende interesser og behov. Derefter er der brug for at se på løsninger og eventuelt gennem en brainstorm finde grundlag for at indgå konkrete aftale om, hvordan man løser problemet og fortsat kan have et godt samarbejde.

JAs indsats

JA har en række indsatser på arbejdsmiljøområdet, og det handler især om det psykiske arbejdsmiljø. 

Værktøjer til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø

Der findes i dag rigtig mange værktøjer til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Nogle af dem henvender sig til hele arbejdspladsen/afdelingen, mens andre er rettet mod det enkelte individ.

Der findes ingen facitliste, og det er meget individuelt, hvad der virker for den enkelte. Arbejdsmiljø i Danmark (AMID) fortæller om psykisk arbejdsmiljø, og du kan også finde gode råd om trivsel på arbejdspladsen.

Læs om stress

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan resultere i stress, der kan give sygdom og fravær. Læs mere om stress.

JA anbefaler en forsigtig optrapning efter fravær pga. stress. Læs om planen for at vende tilbage på arbejdet.

Mit JA