Gå til sidens indhold

Fokus på bedre arbejdsmiljø

JA arbejder for et bedre arbejdsmiljø på medlemmernes arbejdspladser.

Arbejdsmiljøindsatsen 2019 er en beskrivelse af, hvad JA arbejder for inden for arbejdsmiljøområdet.

Vigtige elementer i arbejdsmiljøindsatsen er:

  • Videndeling om værktøjer til håndtering af arbejdsbelastning og selvledelse på arbejdspladsen
  • Formidling af konkrete historier og erfaringer fra JA-arbejdspladser til JA-medlemmer
  • Formidling til medlemmerne af eksisterende viden og redskaber til dialog og styring, fx fra Videnscenter for Arbejdsmiljø, parternes branchefællesskaber og Arbejdstilsynet
  • Medlemsarrangementer med fokus på at give medlemmerne kompetencer til at håndtere arbejdsbelastning og selvledelse
  • Inddragelse af tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter i indsatsen
  • Gennemførelse af undersøgelser blandt medlemmerne til brug for indsatsen / andre bidrag fra medlemmerne

Indsatsen skal ses i sammenhæng med Akademikernes nye arbejdsmiljøstrategi, hvor fokus inden for psykisk arbejdsmiljø i dag er på det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø. Strategien bygger på, at der er brug for en kollektiv forebyggelse fremfor at se indsatsen med udgangspunkt i, at det er den enkeltes problem.

Kompetenceudvalget i JA skal inddrages i JA's arbejdmiljøindsats, navnlig i forhold til afholdelse af de arrangementer, som skal klæde medlemmerne på til at håndtere udfordringerne med arbejdsmiljøet.

 

Undersøgelse om selvledelse

Akademikerne har gennemført en undersøgelse om selvledelse, der kan inspirere indsatsen på arbejdsmiljøområdet:

Mit JA