Gå til sidens indhold

Arbejdsskade

Arbejdsskader skal anmeldes til forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring, så hurtigt som muligt.

Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsskade - ligesom læger og tandlæger har pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets erhvervsforsikring hurtigst muligt. Du har også selv mulighed for at anmelde en skade ved at udfylde en anmeldeblanket og sende den til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen).

Du har mulighed for at sige ”nej” til, at skaden behandles i Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Når din skade er anmeldt, har du 1 uge til at meddele, at du ikke ønsker din sag behandlet. Du kan derudover altid bede Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring om at stoppe en sagsbehandling.

Du skal være opmærksom på, at fristen for anmeldelse af en arbejdsulykke er 1 år efter skaden er sket. For erhvervssygdomme er fristen 1 år efter, at du finder ud af, at din sygdom skyldes dit arbejde.

 • Hvad kan JA tilbyde?
  Som medlem af JA kan du få uafhængig rådgivning i forbindelse med en arbejdsskade eller en erhvervssygdom. Har du problemer med at anmelde skaden/sygdommen, kan du også få hjælp til det.
  Det er dog vigtigt at understrege, at JA ikke påtager sig at behandle sager om arbejdsskade eller erhvervssygdom.
  Vær opmærksom på frister, der skal overholdes.
 • Hvordan er forløbet i arbejdsskadesager?
  En anmeldt arbejdsskade behandles forskelligt afhængigt af, om det er en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.
   
  En sag om en arbejdsulykke vil i første omgang blive behandlet af din arbejdsgivers forsikringsselskab. Vurderer selskabet, at skaden ikke giver varigt mén, er skaden ikke erstatningsberettiget. Det kan dog stadig være, at du har ret til dækning af udgifter til behandling af skaden. Er du uenig i forsikringsselskabets afgørelse, kan du bede Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring om at behandle din sag.
   
  Vurderer forsikringsselskabet, at du har ret til erstatning ud over betaling af udgifter til sygebehandling, vil sagen altid blive sendt videre til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Anmeldelser af erhvervssygdomme vil altid blive behandlet her.
   
  Som led i sagsbehandlingen vil forsikringsselskaberne og/eller Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring ofte indsamle flere oplysninger for at kunne behandle din sag korrekt. Oplysningerne kan komme fra læger, sygehuse, SKAT, kommunen, Arbejdstilsynet mv. Derudover har din arbejdsgiver pligt til at give oplysninger om sagen. Du vil løbende blive holdt orienteret i sagen.
   
  Du kan læse mere hos Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring om arbejdsgangen, ligesom du kan finde råd og vejledning til anmeldelse af en arbejdsskade.
 • Skader sket under uddannelse/aktivering

  Uddannelse 
  Skader, som er sket under uddannelse på en erhvervsskole, produktionsskole eller i forbindelse med erhvervspraktik fra folkeskolen, skal anmeldes til Undervisningsministeriet.  Læs mere om skader under uddannelse.

  Aktivering/jobtræning
  Skader, som er sket i forbindelse med aktivering (arbejdsprøvning/jobtræning), skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Når du anmelder skaden, er det vigtigt, at du bruger de rigtige blanketter til anmeldelsen, da der er særlige regler for behandling af sådanne sager.

  Læs mere om anmeldelse af arbejdsskader, der er sket under aktivering/jobtræning.
   
  Husk også at anmelde skaden til Arbejdstilsynet. Hvis du er uarbejdsdygtig ud over den dag, hvor skaden skete, skal den også anmeldes til Arbejdstilsynet.
Mit JA