Gå til sidens indhold

Arbejdspladsvurdering APV

På alle arbejdspladser skal der regelmæssigt være en arbejdspladsvurdering (APV), hvor både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bliver målt.

En arbejdspladsvurdering (APV) giver arbejdspladsen mulighed for at arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet i virksomheden. APV er virksomhedens redskab til at få styr på arbejdsmiljøet.

Med en APV får din arbejdsplads hjælp til at udpege de områder, hvor der er behov for en indsats, og på den baggrund kan I lægge en plan for, hvordan I vil forbedre arbejdsmiljøet på disse områder.

En APV består af fem elementer:

  1. En kortlægning af arbejdsmiljøet - herunder det psykiske arbejdsmiljø
  2. En beskrivelse af problemerne
  3. Arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet
  4. En handlingsplan for, hvornår og hvordan problemerne skal løses
  5. En plan for opfølgning på problemerne

Hent flere oplysninger hos:

Arbejdstilsynet: Udførelsen af APVer
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Ideer til spørgeskemaer
Arbejdsmiljø i Danmark: Generelt om arbejdsmiljø

Mit JA