Social sikring

 

​Under arbejde i udlandet gælder forskellige regler for social sikring afhængigt af, hvilket land du arbejder i. Det er ligeledes afgørende, om du er udstationeret eller udlandsansat, og hvor lang tid du arbejder i det pågældende land. I visse tilfælde er du således omfattet af de danske regler, i andre tilfælde af de udenlandske.

Nedenstående gennemgang er helt overordnet, hvilket betyder, at oplysningerne ikke er udtømmende.

EU- OG EØS-lande
Ved udstationering fra en dansk arbejdsgiver til et EU-land eller et EØS-land (Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein) har du mulighed for at bevare den danske sikringsordning. Betingelserne herfor er, at du er udsendt af en dansk arbejdsgiver, at denne betaler din løn, at du inden udsendelsen var omfattet af de danske sikringsordninger, og at du som udstationeret - hvis udstationeringen varer mindre end 1 år - ikke afløser en anden udstationeret.

Hvis du opfylder disse 3 betingelser, kan du som regel regne med at være omfattet af de danske sociale sikringsordninger i op til 3 år.
 
Hvis du som udstationeret til et EØS/EU-land ikke forbliver omfattet af de danske sikringsordninger, eller hvis du udlandsansættes i et EØS/EU-land, bliver du omfattet af sikringsordninger i det pågældende land på linje med landes egne borgere.

Blandt de sociale sikringsordninger, du har krav på, er:
 

  • Ydelser ved sygdom og barsel
  • Alderspension og efterladte pension
  • Invalidepension eller invaliditetsydelser
  • Børnetilskud
  • Arbejdsløshedsunderstøttelse

Det øvrige udland
Her er hovedreglen, at du uanset, om du er udstationeret eller udlandsansat, ikke længere er omfattet af de danske sociale sikringsordninger. Hvorvidt du har et socialt sikkerhedsnet under dig, og om du har det straks fra ankomsten, eller om der er knyttet et optjeningskrav til rettighederne, afhænger af det enkelte lands regler om social sikring. Undersøg altid dette, når du rejser ud.

Du kan læse mere om social sikring i udlandet på disse hjemmesider.:

https://www.borger.dk/Sider/Social-sikring-i-udlandet-fra-maj-2010.aspx?NavigationTaxonomyId=7155f967-5847-4192-a7e1-67037dca70d4

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_da.htm

 Kontakt JA

Anne Jakobsen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 31-01-2018