Løn og udenlandsansættelse

 

​Det er ikke muligt at sige noget generelt om lønnen i udlandet. Den afspejler normalt både det enkelte lands økonomiske niveau, graden af social sikring samt udbuddet af og efterspørgslen på den pågældende arbejdskraft.

Niveauet for den løn og de eventuelle andre goder man kan opnå, når man bliver ansat i udlandet på mere eller mindre lige fod med den lokale arbejdskraft, vil normalt ligge lavere end den gør for udstationeret - og dermed tidsbegrænset - arbejdskraft.

Til gengæld har man mange steder i udlandet et mere liberalt syn på frynsegoder, end man har i Danmark. Frynsegoder er visse steder i udlandet skattefrie eller i hvert fald lavere beskattet end i Danmark. Det er derfor en god idé at have kendskab til denne del af den lokale skattelovgivning, hvis du skal forhandle løn med en arbejdsgiver i udlandet.

 Kontakt JA

Anne Jakobsen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 31-01-2018