Opsigelse

 
Hvad kan JA gøre for dig i forbindelse med en opsigelse:
 
  • JA har ikke retten til at forhindre en afskedigelse, men vi kan sikre, at afskedigelsen sker efter reglerne.
  • JA kan hælpe med at finde ud af, om afskedigelsen er rimeligt begrundet ud fra virksomhedens forhold, hvorvidt opsigelsesvarslet er korrekt, og om du eventuelt har krav på en fratrædelsesgodtgørelse.
  • JA kan spare med dig om opsigelsen, og - hvis du ønsker det - på dine vegne skrive høringsbreve i forbindelse med opsigelsen (høringer knytter sig til ansættelse i det offentlige).
  • Når du bliver opsagt, kan JA hjælpe med at aftale nogle vilkår for fratrædelsen.

Enkle sager løses via telefon og mail, men i de fleste afskedigelsessager kommer JAs konsulent ud på arbejdspladsen og forhandler afskedigelsen og vilkårene herfor med arbejdsgiveren.

I menuen til venstre kan du finde de fleste af de oplysninger, du får brug for, hvis din ansættelse skal ophøre. Hvis du kommer i en situation, hvor din arbejdsgiver ønsker at afskedige dig, er det en god ide at kontakte JAs sekretariat straks på tlf. 33 21 28 00.

Pjece om opsigelse
JA har udarbejdet nedenstående pjece om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med en opsigelse - hvad du skal gøre - og hvad du kan gøre. Du kan rekvirere pjecen hos karriere- og kompetencekonsulent Hanne Jensen med oplysning om navn, adresse og medlemsnummer. ​​
 

 Opsigelse - arkiv

 Kontakt JA

Anne Jakobsen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 18-01-2017