Kundeklausul

 

​Kundeklausulen er en aftale om, at du i en nærmere aftalt periode efter din fratræden ikke må tage ansættelse hos din hidtidige arbejdsgivers forretningsforbindelser eller have erhvervsmæssig kontakt med disse.

Kundeklausulen omfatter også leverandører eller andre af arbejdsgiverens samarbejdspartnere.

Forpligtelsen omfatter kun de kunder mv., som du personligt har haft kontakt til det sidste 1½ år før, du er fratrådt. Hvis arbejdsgiveren vil have klausulen til at omfatte kunder herudover, skal de angives i en skriftlig særskilt liste, der skal være udleveret til dig inden opsigelsen.
 
Du er bundet af klausulen, uanset om du selv siger op eller opsiges. Der findes særlige regler, hvis din arbejdsgiver har misligholdt din kontrakt groft.
 
Kundeklausulen gælder det for det i kontrakten aftalte tidsrum.
For kundeklausulen gælder, at arbejdsgiveren - under ansættelsen - til enhver tid kan opsige en pålagt klausul med en måneds varsel til udgangen af en måned. Desuden kan Funktionærlovens regler fraviges ved kollektiv overenskomst.
 
 

 Klausuler - arkiv

 Kontakt JA

Anne Jakobsen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 22-08-2017