Konkurrenceklausul

 
​Konkurrenceklausulen handler om den type arbejde, du må udføre efter fratrædelse af din stilling. Du må således ikke påbegynde egen virksomhed, som vil kunne konkurrere med din nuværende arbejdsplads. Du må heller ikke tage ansættelse i en konkurrende virksomhed. En virksomhed betegnes som en konkurrent, når den er i samme branche som arbejdsgiveren, dvs. tilbyder samme ydelser eller produkter.
 
Konkurrenceklausulen forhindrer derimod ikke, at du kan tage ansættelse hos virksomhedens kunder, blot disse ikke betegnes som konkurrenter.
 
For at en konkurrenceklausul er gyldig, kræves det, at du ansættes som funktionær i en særligt betroet stilling.
Hvis du opsiges, uden selv at have givet rimelig anledning dertil, eller fratræder pga.arbejdsgiverens misligholdelse, så tilsidesættes konkurrenceklausulen.
 
Konkurrenceklausulen gælder det i kontrakten aftalte tidsrum og i det aftalte geografiske område.
 
For konkurrenceklausulen gælder, at arbejdsgiveren - under ansættelsen - til enhver tid kan opsige en pålagt klausul med en måneds varsel til udgangen af en måned. Desuden kan Funktionærlovens regler fraviges ved kollektiv overenskomst.
 
 

 Klausuler - arkiv

 Kontakt JA

Anne Jakobsen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 22-08-2017