Senioraftaler

 

​Senioraftaler er for ældre medarbejdere, og et væsentligt element i en sådan aftale er, at arbejdsgiver og arbejdstager bliver enige om, hvornår en given medarbejder skal fratræde.

En senioraftale kan være arbejdsgivers garanti for, at en medarbejder bliver og overleverer sin viden til de nye medarbejdere. Omvendt kan det være medarbejderens garanti for, at vedkommende kan blive på arbejdspladsen frem til et tidspunkt, hvor det passer den enkelte at fratræde. Det sidste bruges særligt i de tilfælde, hvor en arbejdsplads skal skære ned på medarbejderantallet.

Her kan du læse mere om de seniorordninger, der gælder for medarbejdere ansat i kommuner eller regioner.
 

 Kontakt JA

Anne Jakobsen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015