Arbejdsskade

 
En arbejdsskade dækker over to begreber. En arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Men hvad er så forskellen på en arbejdsulykke og en erhvervssygdom?
 
  • Arbejdsulykker: En hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Eksempelvis fald fra stige eller flyttearbejde for en kontorfunktionær.
  • Erhvervssygdomme: Påvirkninger over længere tid. Eksempelvis tungt løftearbejde eller udsættelse for stoffer, der giver allergi.

Erhvervssygdomsfortegnelsen er en liste over erhvervssygdomme og de arbejdsmæssige påvirkninger, der kan give en bestemt sygdom. Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) kan anerkende en sygdom som en arbejdsskade, hvis sygdommen opstår efter, at en person har været udsat for de påvirkninger, der er beskrevet i fortegnelsen.

 Kontakt JA

Jane Marianne Ravn
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015