Arbejdsmiljø

 
En sund arbejdsplads er mere end hæve-/sænkeborde og frugtordninger. En sund arbejdsplads er et sted, hvor alle ansatte og ledere trives både fysisk og psykisk. Der er mange medspillere, når der skal skabes en sund arbejdsplads - og hvad der fungerer et sted, gør det ikke nødvendigvis et andet.
 
Folketinget har i foråret 2013 besluttet, at fysisk og psykisk arbejdsmiljø ligestilles i loven.
 
Aktører, som hjælper til med udviklingen af en sund arbejdsplads kan være:
 
 • MED-udvalget
 • amarbejdsudvalget
 • Den lokale TRIO (Arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og leder)
 • Arbejdsmiljøudvalget

Både arbejdsgiver og medarbejder har ansvaret for, at arbejdsmiljøet lever op til lovgivningskravet. Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet, og det er Arbejdstilsynet, der rådgiver og vejleder om arbejdsmiljø, både det fysiske og det psykiske. Det er også Arbejdstilsynet, der kommer på kontrol i virksomhederne og følger op på APVen (Arbejdspladsvurderingen).

Arbejdstilsynets hjemmeside er der hjælp at hente for både arbejdsgivere og ansatte.

Forkortelser:
BAR = Branchearbejdsmiljørådene. Udarbejder blandt andet branchevejledningerne: www.bar-web.dk
 
At-vejledninger = Arbejdstilsynets vejledninger, der beskriver, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen
skal fortolkes. At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmiljøorganisationerne eller andre, men vejledningerne bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. At-anvisninger og At-meddelelser vil efterhånden blive afløst af At-vejledninger. http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger.aspx

   Kilde: Arbejdstilsynet

  Kilde: Arbejdstilsynet

   

   Kontakt JA

  Jane Marianne Ravn
  Tlf.:
  33212800
  Sidst ændret: 14-12-2015