Arbejdsmiljø

 
En sund arbejdsplads er mere end hæve- og sænkeborde og frugtordninger. En sund arbejdsplads er et sted, hvor alle ansatte og ledere trives både fysisk og psykisk. Der er mange medspillere, når der skal skabes en sund arbejdsplads, og hvad der fungerer godt ét sted, gør det ikke nødvendigvis et andet.
Aktører, som hjælper til med udviklingen af en sund arbejdsplads, kan være:
 
  • MED-udvalget
  • Samarbejdsudvalget
  • Den lokale TRIO (arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og leder)
  • Arbejdsmiljøudvalget
Både arbejdsgiver og medarbejder har ansvaret for, at arbejdsmiljøet lever op til lovgivningskravet. Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet, og det er Arbejdstilsynet, der rådgiver og vejleder om arbejdsmiljø - såvel det fysiske som det psykiske. Det er også Arbejdstilsynet, der kommer på kontrol i virksomhederne og følger op på APVen (arbejdspladsvurderingen). På Arbejdstilsynets hjemmeside er der hjælp at hente for både arbejdsgivere og ansatte.
 
Forkortelsen BAR står for Branchearbejdsmiljørådene. De udarbejder blandt andet branchevejledningerne, som er nyttige værktøjer i forbindelse med udarbejdelse af APV/indretning af arbejdsplads osv. Du kan finde BAR-vejledningerne via dette link.
 
Forkortelsen At-vejledninger betyder Arbejdstilsynets vejledninger, der beskriver, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmiljøorganisationerne eller andre, men vejledningerne bygger på regler (lov og bekendtgørelser), som er bindende. 
Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. At-anvisninger og At-meddelelser vil efterhånden blive afløst af At-vejledninger. Du kan finde vejledningerne via dette link.
 
Der findes 36 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, som beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan problemerne kan løses. Du kan finde vejviserne via dette link.
 
Hvad kan jeg gøre som ansat?
 
Med meget få virkemidler kan du som ansat hjælpe med til at skabe en sund og rar arbejdsplads.
 
  • Støt op om de initiativer, der tages på din arbejdsplads for at fremme trivslen.
  • Vær opmærksom på dine egne behov, kompetencer og ressourcer og tal med din nærmeste leder om dette, fx ved den årlige MUS-samtale.
Du kan læse mere om det sunde arbejdsmiljø, og hvordan du kan være med til at skabe det, hos Arbejdstilsynet, hos Videncenter for Arbejdsmiljø samt specifikt på Videncentrets kampagneside om trivsel
 
I dokumentarkivet nederst på siden kan du blandt andet finde værktøjer til, hvordan du skaber en sund arbejdsplads.
 
Hvad kan jeg gøre som arbejdsgiver/leder?
 
For en arbejdsgiver/leder er der mange gode grunde til at gå ud over lovkravene i bestræbelserne på at skabe en sund arbejdsplads. Medarbejdere, der trives på arbejdspladsen, er mindre syge, mere motiverede, håndterer forandringer bedre og er generelt mere effektive og begår færre fejl.
 
Du kan som arbejdsgiver/leder søge hjælp til at fremme sundheden på arbejdspladsen hos:
 
  • Kommunens sundhedsforvaltning
  • Sundhedskonsulenter i regionen/kommunen
  • Sund By Netværket
  • Bedriftssundhedstjenesten (BST)
Du kan læse mere om det sunde arbejdsmiljø hos hhv. Arbejdstilsynet, hos Videncenter for Arbejdsmiljø samt specifikt på Videncentrets kampagneside om trivsel 
 
Hvad kan JA hjælpe med?

Det er vigtigt at huske på, at et godt arbejdsmiljø afhænger af mange faktorer. Uanset om det drejer sig om det fysiske eller det psykiske arbejdsmiljø, er god kommunikation imellem alle de berørte parter et vigtigt værktøj.
 
Der kan dog opstå situationer, hvor der er brug for at spare med en uvildig person. Som medlem af JA kan du få uafhængig rådgivning i forbindelse med spørgsmål om arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

 Arbejdsmiljø - arkiv

 Kontakt JA

Jane Marianne Ravn
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 28-06-2018