JAs repræsentantskab

 
Repræsentantskabet er den øverste myndighed i JA. Der holdes ordinært repræsentantskabsmøde en gang om året. Repræsentantskabets medlemmer kan vælges til JAs bestyrelse og udvalg.
 
Når der er behov for det, kan medlemmerne af JAs bestyrelse og udvalg desuden afholde et seminar i foråret. Hvis emner i virksomhedsplanen kræver helt særlig opmærksomhed, er der også mulighed for, at repræsentantskabet samles til et midtvejsmøde.
 
Repræsentantskabet består af de medlemmer, der er valgt som repræsentanter for en række valggrupper. De aktuelle valggrupper er sammensat ud fra medlemmernes ansættelses- eller arbejdsområder.
 
 
 • Ansatte på tekniske skoler og lign.
 • Undervisere og administrativt personale ved universiteter og højere læreanstalter
 • Statsansatte
 • Ansatte i kommuner & regioner
 • Ansatte i jordbrugets interesseorganisationer
 • Ansatte i den biotekniske, kemiske og farmaceutiske industri
 • Ansatte i private rådgivnings-virksomheder
 • Ansatte inden for investering eller i finanssektoren
 • Anden privat ansættelse
 • Ansatte i landøkonomiske foreninger
 • Udlandsansatte
 • Chefer / ledere
 • Forskere
 • Selvstændige
 • Dimittender

Du kan skifte valggruppe ved at sende en mail til fbp@ja.dk og skrive dit ønske om en ny valggruppe sammen med dit navn og enten dit cpr.nr. eller medlemsnummer. 
 
Hvis du ønsker at skifte valggruppe, fordi du får nyt arbejde, så er det bedre, at du indsender en ændringsblanket til sekretariatet, hvor du får rettet det hele på en gang.  
 
 

 Kontakt JA

Flemming Bo Petersen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 06-12-2016