JAs bestyrelse

 

JAs daglige politiske ledelse er bestyrelsen, som tillige har ansvaret for foreningens økonomi.

Bestyrelsen består af formanden, formændene for de tre faste udvalg og tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer, samt en repræsentant for de faglige studenterforeninger.

Bestyrelsen er repræsenteret i sekretariatets koordinerende formandskab (fælles med Den Danske Dyrlægeforening og DSL) med tre repræsentanter: Formanden, næstformanden og yderligere et medlem af bestyrelsen. I 2018 er det Christina Reenberg Skov.

Arbejdsgrundlaget for bestyrelsen er JAs virksomhedsplan og budget, som vedtages af repræsentantskabet på det årlige møde i november.

Medlemmer af bestyrelsen er pr. 26. november 2018:

Formand
Hans-Henrik ​Jørgensen - tlf: 33394641; mobil: 30921502; E-mail: formand@ja.dk

Næstformand
Bjørn Øst Hansen - mobil: 60657580; E-mail: bjoernoesth@gmail.com

Medlemmer
Anna-Christa Bjerg - mobil: 20684672; E-mail: acbjerg@gmail.com - formand for Kompetenceudvalget
 
Jess Jørgensen - mobil: 61665052; E-mail: jorgensen.jess@gmail.com - formand for Forhandlingsudvalget
 
Niels Bruun de Neergaard - mobil 40202620; E-mail: nbn@nvestment.dk - formand for Profileringsudvalget
  
Christina Reenberg Skov - mobil: 22812471; E-mail: ladygrey@firstflush.dk
 
Eva Ortvald Erichsen - mobil: 26600216; E-mail: eva_oe@hotmail.com  
 
Arne Lægaard - mobil: 51880199; E-mail: arnelaegaard@gmail.com

Studentermedlem
Isabella Kruse-Andersen - mobil: 24455787; E-mail: isabellakrusea@gmail.com 
 
Suppleanter
1. Nanna Stensvig og 2. Carsten L. Jakobsen
 
Parlamentariske revisorer 
Rikke Højer Pedersen og Lise Lykke Steffensen
 
Bestyrelsen afholder seks til otte bestyrelsesmøder om året, heraf normalt et i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde i november og et i forbindelse med et midtvejsmøde for repræsentantskabet om foråret.

Sekretær for bestyrelsen er Inge Lausten - direkte tlf.: 39131046; E-mail: il@ja.dk  
 
 

 Ekstern rejseafregning

 Kontakt JA

Flemming Bo Petersen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 22-12-2015