Netværk

 

Natur, miljø, videnskab og teknik

Har du lyst til at være en del af et tæt socialt og fagligt netværk, hvor du kan blive inspireret og dele erfaringer, viden og kontakter? Som medlem af JA har du mulighed for at deltage i en lang række faglige netværk på tværs af geografi og arbejdspladser.

JA er netværk for studerende, bachelorer og kandidater inden for bioteknologi, jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning og fødevarer. Og uanset hvilket netværk du vælger at deltage i, møder du ligesindede med samme faglige interesser som dig. Det kan være givtigt både på det faglige og personlige plan og dermed et godt redskab til at styrke din karriere- og kompetenceudvikling.

  • ​Du møder ligesindede at dele faglig viden med 
  • Du får energi til at sætte nye ideer i spil 
  • ​​Bliv inspireret til, hvordan du kommer videre

JAs netværk dækker en bred vifte af faglige områder og gennemfører hver især en lang række arrangementer og aktiviteter - med det formål at skabe grobund for medlemmernes faglige erfaringsudveksling og fornyelse.

Et godt arbejdsliv begynder og udvikles ofte som følge af nogle gode kontakter. Med sine faglige netværk har JA forbindelserne - herunder finder du en kort oversigt over de mange muligheder.

Medlemskab af netværk er en del af de ydelser, som kontingentet til JA dækker. Du er velkommen til at være med i alle de netværk, du har interesse for.

Netværksarrangementer annonceres i Arrangementskalenderen.

Herunder kan du se en liste over de netværk, som eksisterer i regi af JA:

Biotek-netværket
Fagligt netværk for biologi-bioteknologi studerende, kandidater, ph.d.-studerende og andre jordbrugsakademikere.

 
Fagligt og socialt netværk for såvel ledige JAere som medlemmer i beskæftigelse, der bl.a. arrangerer en række særlige aktiviteter for ledige, fx virksomhedsbesøg.

 
Dansk Agronomforening (DA)
Socialt og fagligt forum for agronomer. Netværket har blandt andet til formål at profilere agronomstandens arbejdsfelt i bred forstand. 

 
Danske Forstkandidaters Forening (DFF)
Forum for medlemmer, der i deres uddannelse og/eller daglige arbejde har med skov, natur, forvaltning, træindustri samt administration inden for skov og natur at gøre. 

 
Dansk Hortonomforening (DH)
Et netværk for hortonomer, som har til formål at udvikle og udveksle viden om fagområdet. 

 
Netværk for haveentusiaster
Netværket er for dig med interesse i privathavens udformning, tegning af haveplaner, havedesign, havekunst, udførelse af haveplaner og meget mere. 

 
Landskabsarkitekternes Forening (LAF)
Netværk for medlemmer, der i deres daglige arbejde planlægger, projekterer, udfører og plejer grønne områder, lige fra de meget bynære arealer til de åbne landskabers skove og naturområder. 

 
Ph.D.-forening
Netværk for jordbrugsvidenskabelige kandidater, der er tildelt en ph.d.-grad og/eller doktorgrad samt jordbrugsvidenskabelige ph.d.-studerende. 

 
Netværk for projektledere 
Netværket danner rammen om erfaringsudveksling med projektledelse, arbejdsmetoder og andre forhold omkring projektlederens arbejde. 

 
Økologisk Forum
Forum for medlemmer, der ønsker at skabe debat, præge udviklingen, indhente og sprede information og skabe netværk inden for økologi. 

 
Skab dit eget netværk
Som medlem af JA kan du til enhver tid selv tage initiativ til at etablere dit eget netværk, hvis du ikke kan få opfyldt dine behov for faglig erfaringsudveksling i JAs eksisterende netværk. I dokumentarkivet nederst på siden finder du en informationsfolder om oprettelse af netværk i regi af JA. Du er også velkommen til at kontakte JAs netværkskontakt i sekretariatet. Ring 3321 2800 og spørg efter netværkskontakten eller send en e-mail​ med emnet »Netværk«.

 
​​​​​​​​​​​​​​​
  
  
  
JA Netværk - hvorfor og hvordan.pdf
  
08-03-2013 10:11
Lån af mødelokaler.pdf
  
07-03-2013 11:37
Netværk JA tjekliste.pdf
  
07-03-2013 11:35
Netværkspjece.pdf
  
07-03-2013 11:36

 Kontakt JA

Cathrine Norup
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 01-07-2016