Fremtidens JA

 
Alle medlemmer skal kunne se sig selv i JA. JA skal blive bedre til at favne alle fagligheder i medlemskredsen. Ikke bare dem, der findes i dag, men også dem, der kommer, i takt med at uddannelserne udvikles og forandres. Det betyder, at der skal bygges bro mellem dem, der ser sig som medlem af en af de gamle foreninger, og de unge, der opfatter sig som medlem af JA.
 
På repræsentantskabsmødet den 28. november 2014 satte  JA fokus på fagligheden og på de faglige netværk. Vi skal blive klogere på, hvad vi skal have ud af vore netværk og mere afklarede med, hvordan alle netværkene bliver sidestillede. JA skal fortsætte med det gode arbejde i netværkene samtidig med, at vi både styrker den lokale forankring og sikrer, at JA er det naturlige valg for alle.
 
Yderligere omtale af temaarrangementet "Hvad vil vi have ud af vore JA-netværk" på repræsentantskabsmøde 2014 følger inden længe.
 
Emnet er yderligere beskrevet i JAs årsberetning 2014.
 
Arbejdet med "Fremtidens JA" har i år været drøftet på to dialogmøder med de 4 foreningsnetværk og på alle bestyrelsesmøder.
 
På repræsentantskabsmødet i november 2013 formulerede forsamlingen et fælles billede af de udfordringer og muligheder, som JA står overfor. Bestyrelse og formand fik et klart mandat til at realisere målet om at gøre JA til en enhedsforening og transformere de 4 foreningsnetværk.
 
Indsatsområdet "Fremtidens JA - værdi for kontingentet" blev første gang drøftet på repræsentantskabsmødet i november 2012 og var et indsatsområde i 2013.  
 

 Kontakt JA

Tlf.:
Mail:
Sidst ændret: