Politisk valgt

 Kontakt

3321 2800

 Velkommen

​JA er medlemmernes fagforening, og JA bygger på medlemmernes indsats. 

Som aktiv i repræsentantskabet, i et af de 3 faste udvalg eller i bestyrelsen sætter du dit præg på JA og er med til at føre beslutningerne ud i livet. 

Du er din valggruppes aktive medspiller i JA. 
 

 JA arrangerer

​Hen over året tilbyder JA og JAs netværk en lang række faglige og fagpolitiske arrangementer. Se den store vifte af tilbud.

 Også et netværk for dig

​Har du lyst til at være en del af et tæt socialt og fagligt netværk, hvor du kan blive inspireret og dele erfaringer, viden og kontakter

 Fordele for dig i JA


Når du er aktiv i JA, så:
  • Får du reel indflydelse
  • Udvider du dine kompetencer
  • Opnår du faglig sparring
  • Bliver du hørt

Læs mere om din vej til JAs styrende organer

 

 Vision 2021

​JA er fagforeningen, som samler kandidater, bachelorer og studerende inden for natur, miljø og fødevarer.

 Årsberetning 2018

JA er meget mere end en fagforening. Klik på årsberetningen herunder og læs om aktiviteterne.  

 JA på Instagram

​Har du set, at JA nu også er på Instagram? JAlmanak'en er måske noget for dig? Eller følg med på Twitter profilen.

 JA på Facebook

​Er du klar over, at JA har oprettet en side på Facebook? Den gamle gruppe findes som medlemsgruppe under siden. Her kan du stadig diskutere stort og småt med andre jordbrugsakademikere.

 Tilfredshedsundersøgelse

JA har gennemført en ny medlemstilfredshedsundersøgelse primo 2017. Resultatet blev behandlet i JAs bestyrelse og repræsentantskab i april måned, og hovedpunkterne blev fremhævet på det ordinære repræsentantskabsmøde 24. og 25. november.

 

 Repræsentantskabsmøde

JA holdt repræsentantskabsmøde i Nyborg den 23. og 24. november 2018. Hovedpunkterne er gengivet i historien "Repræsentantskabet tog til Nyborg", og en reportage følger i JA Aktuelts december-udgave.

 Find overenskomsterne

Den 4. juni kunne alle akademikerorganisationer melde ud, at resultatet af urafstemningerne er et rungende ja. De nye overenskomster på det statslige, det kommunale og det regionale område er kun et klik væk.

 Retningen for JA

​Repræsentantskabet har i november 2016 godkendt en strategiplan 2017-2021 for JA.