Politisk valgt

 Kontakt

3321 2800

 Velkommen

​JA er medlemmernes fagforening, og JA bygger på medlemmernes indsats. 

Som aktiv i repræsentantskabet, i et af de 3 faste udvalg eller i bestyrelsen sætter du dit præg på JA og er med til at føre beslutningerne ud i livet. 

Du er din valggruppes aktive medspiller i JA. 
 

 JA arrangerer

​Hen over året tilbyder JA og JAs netværk en lang række faglige og fagpolitiske arrangementer. Se den store vifte af tilbud.

 Også et netværk for dig

​Har du lyst til at være en del af et tæt socialt og fagligt netværk, hvor du kan blive inspireret og dele erfaringer, viden og kontakter?

 Fordele for dig i JA


Når du er aktiv i JA, så:
  • Får du reel indflydelse
  • Udvider du dine kompetencer
  • Opnår du faglig sparring
  • Bliver du hørt

Læs mere om din vej til JAs styrende organer

 

 Virksomhedsplan 2018

​Repræsentantskabet har vedtaget hovedpunkterne for JAs arbejde i 2018 på sit møde den 25. november.

 Årsberetning 2017

JA er meget mere end en fagforening. Klik på årsberetningen herunder og læs om aktiviteterne.  

 JA på Instagram

​Har du set, at JA nu også er på Instagram? jaalmanak'en er måske noget for dig?

 JA på Facebook

​Er du klar over, at JA har oprettet en side på Facebook? Den gamle gruppe findes som medlemsgruppe under siden. Her kan du stadig diskutere stort og småt med andre jordbrugsakademikere.

 Tilfredshedsundersøgelse

JA har gennemført en ny medlemstilfredshedsundersøgelse primo 2017. Resultatet blev behandlet i JAs bestyrelse og repræsentantskab i april måned, og hovedpunkterne blev fremhævet på det ordinære repræsentantskabsmøde 24. og 25. november.

 

 Repræsentantskabsmøde

JA holdt repræsentantskabsmøde i Kolding den 24. og 25. november 2017. Første dag var der også plads til konferencen om "Faglighed og gennemslagskraft", der foregik i to faglige spor. 

Midtvejsseminaret i 2018 foregår fredag den 20. april i Trekantsområdet.

 På vej mod OK18

​Hele det offentlige område varsler konflikt efter sammenbrud af overenskomstforhandlingerne. Ingen offentligt ansatte ønsker konflikt, men i den nuværende situation står alle sammen om at sikre ordentlige rammer og vilkår. Finansministeriet har som modtræk varslet lockout for 120.000 ansatte i staten. Kommuner og regioner fulgte efter med lockoutvarsel for 250.000 hhv. 70.000 ansatte.

 Retningen for JA

​Repræsentantskabet har i november 2016 godkendt en strategiplan 2017-2021 for JA.