Politisk valgt

 Kontakt

3321 2800

 Velkommen

​JA er medlemmernes fagforening, og JA bygger på medlemmernes indsats. 

Som aktiv i repræsentantskabet, i et af de 3 faste udvalg eller i bestyrelsen sætter du dit præg på JA og er med til at føre beslutningerne ud i livet. 

Du er din valggruppes aktive medspiller i JA. 
 

 JA arrangerer

​Hen over året tilbyder JA og JAs netværk en lang række faglige og fagpolitiske arrangementer. Se den store vifte af tilbud.

 Også et netværk for dig

​Har du lyst til at være en del af et tæt socialt og fagligt netværk, hvor du kan blive inspireret og dele erfaringer, viden og kontakter?

 Fordele for dig i JA


Når du er aktiv i JA, så:
  • Får du reel indflydelse
  • Udvider du dine kompetencer
  • Opnår du faglig sparring
  • Bliver du hørt

Læs mere om din vej til JAs styrende organer

 

 Årsberetning 2016

JA er mere end en fagforening. Klik og læs årsberetningen herunder. Årsberetningen for 2017 er på trapperne.

 
 
 

 JA på Facebook

​Er du klar over, at JA har oprettet en side på Facebook? Den gamle gruppe findes som medlemsgruppe under siden. Her kan du stadig diskutere stort og småt med andre jordbrugsakademikere.

Find os på Facebook

 Tilfredshedsundersøgelse

JA har gennemført en ny medlemstilfredshedsundersøgelse primo 2017. Resultatet blev behandlet i JAs bestyrelse og repræsentantskab i april 2017.

 

 Retningen for JA

​Repræsentantskabet har i november 2016 godkendt en strategiplan 2017-2021 for JA.

 Repræsentantskabsmøde

JAs næste repræsentantskabsmøde finder sted i Kolding den 24. og 25. november 2017. Første dag indledes med en konference om "Faglighed og gennemslagskraft". 

Der blev afholdt midtvejsmøde for repræsentantskabet den 27. april 2017 i Middelfart.

 På vej mod OK18

​Resultatet af OK-forhandlingerne på det offentlige område for perioden 2015-18 er blevet til virkelighed. 

Aftalerne for perioden 2015-18, JAs anbefaling samt redegørelsen fra Akademikerne kan findes her.

JA har forhandlet en ny overenskomst hjem med Dansk Industri for landskabsarkitekter på private tegnestuer - med fokus på lønnen. Aftalen er godkendt ved urafstemning.

Forberedelserne til OK18 er i fuld gang. Læs mere om, hvor vi er nu.