JA virksomhedsplan 2017

 

JA udarbejder hvert år en virksomhedsplan, som vedtages af repræsentantskabet på det årlige møde i november. Det er bestyrelsen og de faste udvalg, der kommer med ideer til indsatsområder.

På repræsentantskabsmødet den 26. november 2016 vedtog forsamlingen virksomhedsplan 2017.

Det overordnede niveau: JA bygger på tre ben:
 
 • JA skal gennem overenskomster og aftaler, rådgivning og bistand sikre medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige vilkår samt sikre muligheder for karriere- og kompetenceudvikling og forsvare deres løn- og ansættelsesmæssige rettigheder, hvis de krænkes.
 • JA skal sikre gode rammer for faglige netværk, der styrker medlemmernes faglighed.
 • JA skal sikre, at medlemmerne orienteres om aktuel viden og synspunkter på medlemskredsens faglige områder og om arbejdsmarkedet.
Arbejde gennemføres med udgangspunkt i medlemmernes egne beslutninger til en konkurrencedygtig pris.
 
Inden for rammen vil JA i 2017 sætte særligt fokus på:
 
 • Løn og ansættelse
  OK 18
  Forandringer i centraladministrationen og på universiteterne
  JA følger udflytningen og hjælper berørte medlemmer
  Konsulentaftalen - bedre dialog med medlemmerne
  Rådgivning af studerende vedr. løn og ansættelse
 • Arbejdsmarkedet - vores fremtid
  Arbejdsmarkedspolitik - fra ord til handling
  Karrieremakker og JA-mentor
  Vores faglighed og markedsværdi - kompetenceudvikling & -erkendelse
  Forandring som kompetence
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
  Med ledelsen om uddannelser og beskæftigelse
  Med de ansatte om arbejdsforhold og forandringer
  Med studerende om netværk og aktiviteter
 • Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
  Mediestrategi og medieundersøgelse
  Medlemstilfredshedsmåling
  Rekruttering og fastholdelse på det offentlige og private område
  Kontakt til udmeldte
  Studerende - styrke JA-identiteten
 • Aktiviteter
  Fælles ramme for faglig profilering og faglige arrangementer
  Styrket fællesskab i JA - koordinerende udvalg for netværk
  Nærhed og lokale netværk 
 • Strategi 2017- 21

 

 Kontakt JA

Flemming Bo Petersen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 01-12-2016