Kompetenceudvalget

 
Kompetenceudvalget er et udvalg under JAs bestyrelse, og bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for udvalgets arbejde, herunder fastsættelse af økonomiske og ressourcemæssige rammer. 

Kompetenceudvalgets mål er at varetage interesserne i kompetence- og karriereudvikling samt i relation til beskæftigelse for alle medlemmer heriblandt ledige og selvstændige. 

Kompetenceudvalget vælges af JAs repræsentantskab med følgende medlemmer: 
 
  • Udvalgsformanden, der samtidig er medlem af bestyrelsen
  • Herudover 7 udvalgsmedlemmer samt mindst 1 repræsentant for de studerende 
 
Formand for Kompetenceudvalget:
Anna-Christa Bjerg
 

​​​​​​​​​​​
  
  
  
  
Fællessmøde 17.01.07_2.pdf
  
21-05-2013 15:27VitecoAdmin
JA Kommissorium for Kompetenceudvalget redigeret 2016.pdf
  
18-04-2016 15:00Cathrine Norup
Strategisk kompetenceplan_9.pdf
  
21-05-2013 15:29VitecoAdmin

 Kontakt JA

Hanne Jensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 29-11-2017