Forhandlingsudvalget

 
Forhandlingsudvalget er et udvalg under JAs bestyrelse, og bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for udvalgets arbejde, herunder fastsættelse af økonomiske og ressourcemæssige rammer. 

Forhandlingsudvalgets mål er at varetage interesserne i løn- og ansættelsesforhold for alle medlemmer i ansættelsesforhold og jobsøgende medlemmer. 

Forhandlingsudvalget vælges af JAs repræsentantskab med følgende medlemmer: 
 
  • Udvalgsformanden, der samtidig er medlem af bestyrelsen
  • Herudover 10 udvalgsmedlemmer, der så vidt muligt repræsenterer forskellige ansættelsesområder 
Formand for Forhandlingsudvalget:
Jess Jørgensen
 
​​​​​
  
  
  
  
Forretningsorden_1.pdf
  
21-05-2013 15:24VitecoAdmin
Kommissorium_2.pdf
  
21-05-2013 15:24VitecoAdmin

 Kontakt JA

Jane Marianne Ravn
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 29-11-2017