Uddannelsespolitik

 

JAs uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer vores indsats på uddannelsesområdet.

Uddannelsespolitikken er organisationens grundlag for arbejdet med uddannelse, videreuddannelse og den mere overordnede arbejdsmarkedspolitik.

Det er afgørende for JAs arbejde generelt, at medlemmernes bachelor- og kandidatuddannelser er af højst mulige kvalitet og samtidig relevante i forhold til nuværende
og fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Samtidig er det vigtigt for JA, at medlemmernes kompetencer vedligeholdes og udvikles, blandt andet gennem gode og gennemsigtige muligheder for efter- og videreuddannelse.

Endelig er gode beskæftigelsesmuligheder i forhold til indhold og kvalitet af JA-medlemmernes uddannelser afgørende for organisationens muligheder for at varetage medlemmernes
interesser på det ansættelsesmæssige område.

Med andre ord er uddannelsernes samfundsrelevans og en bredere anvendelighed vigtig.

 Kontakt JA

Hanne Jensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-12-2017