Internationalt samarbejde

 

JA/Dansk Agronomforening er medlem af CEDIA (European Confederation of Agronomist Associations), der har sin egen hjemmeside www.cedia.eu. CEDIA arrangerer konferencer og udgiver et nyhedsbrev, som kan downloades fra hjemmesiden.  

JA/Danske Forstkandidaters Forening er med af UEF (Union of European Foresters), der naturligvis også har sin egen hjemmeside www.european-foresters.eu. UEF afholder et årligt møde for medlemsorganisationerne og udgiver et nyhedsbrev, som kan læses via hjemmesiden.

JA samarbejder med de nordiske søsterorganisationer i NLR (Nordiske Landbrugsakademikeres Råd). Som medlem af JA kan du få tidsbegrænset gæstemedlemsskab af organisationen i det nordiske land, hvor du får ansættelse (Sverige, Norge eller Finland). Kontakt sekretariatet, hvis du har brug for oplysninger om ordningen. 

I Norge er søsterorganisationen Naturviterne www.nafo.no og i Sverige Naturvitarna www.naturvetarna.se​. Begge organisationer omfatter jordbrugsakademikere, naturfaglige magistre og flere andre akademiske uddannelses-grupper. Ønsker du kontakt til den finske søsterorganisation, kan du kontakte sekretariatet. 
​​​

 
​​​

 Kontakt JA

Flemming Bo Petersen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 30-11-2016