Internationalt samarbejde

 

JA/Dansk Agronomforening er medlem af CEDIA (European Confederation of Agronomist Associations). CEDIA arrangerer konferencer medlemsmøder og udgiver et nyhedsbrev, som kan downloades fra hjemmesiden.  

JA/Danske Forstkandidaters Forening er medlem af UEF (Union of European Foresters). UEF afholder et årligt møde for medlemsorganisationerne og udgiver et nyhedsbrev, som kan læses via hjemmesiden.

JA samarbejder med de nordiske søsterorganisationer i NLR (Nordiske Landbrugsakademikeres Råd). Som medlem af JA kan du få tidsbegrænset gæstemedlemsskab af organisationen i det nordiske land, hvor du får ansættelse (Sverige, Norge eller Finland). Kontakt sekretariatet, hvis du har brug for oplysninger om ordningen. 

I Norge er søsterorganisationen Naturviterne og i Sverige Naturvitarna. Begge organisationer omfatter jordbrugsakademikere, naturfaglige magistre og flere andre akademiske grupper af uddannelser. Ønsker du kontakt til den finske søsterorganisation, kan du kontakte sekretariatet. 
​​​

 
​​​

 Kontakt JA

Flemming Bo Petersen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 28-11-2017