JAs repræsentantskab

 

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i JA. Der holdes ordinært repræsentantskabsmøde en gang om året. I 2017 foregik det den 24. og 25. november i Kolding, første dag koblet med konferencen "Faglighed og gennemslagskraft".

Repræsentantskabets medlemmer kan vælges til JAs bestyrelse og udvalg. Alle medlemmer af JA kan desuden indgå i udvalgsarbejdet som menige medlemmer.

I nogle år vælger bestyrelsen desuden at afholde et seminar i foråret sammen med alle udvalg eller et egentligt midtvejsmøde. I april 2017 var der et midtvejsmøde i Middelfart.

Find medlemmerne af repræsentantskabet 2017-19

 
Repræsentantskabets medlemmer
Repræsentantskabet består af de medlemmer, der er valgt som repræsentanter for en række valggrupper.
 
De aktuelle valggrupper er sammensat ud fra medlemmernes ansættelses- eller arbejdsområder. Repræsentantskabets sammensætning kan findes via linket ovenfor.

De 15 valggrupper hedder i dag:  
 
 • ​Ansatte på tekniske skoler og lignende 
 • Undervisere og administrativt personale ved universiteter og højere læreanstalter
 • Statsansatte 
 • Ansatte i kommuner & regioner
 • Ansatte i jordbrugets interesseorganisationer
 • Ansatte i den biotekniske, kemiske og farmaceutiske industri 
 • Ansatte i private rådgivningsvirksomheder
 • Ansatte i finanssektoren
 • Anden privat ansættelse
 • Ansatte inden for dansk landbrugsrådgivning 
 • Udlandsansatte
 • Chefer / ledere 
 • Forskere
 • Selvstændige 
 • Dimittender
Du kan skifte valggruppe ved at sende en mail til fbp@ja.dk og skrive dit ønske om en ny valggruppe sammen med dit navn og enten dit cpr.nr. eller medlemsnummer.  

Hvis du ønsker at skifte valggruppe, fordi du får nyt arbejde, så er det bedre, at du retter dine oplysninger via Mit JA eller indsender en ændringsblanket til sekretariatet, hvor du får rettet det hele på en gang. 
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​
  
  
  
  
Medlemmer 2011-2013_1.pdf
  
21-05-2013 16:04VitecoAdmin
Årsberetning 05_10.pdf
  
21-05-2013 16:05VitecoAdmin
Årsberetning 06_9.pdf
  
21-05-2013 16:05VitecoAdmin
Årsberetning 07_8.pdf
  
21-05-2013 16:05VitecoAdmin
Årsberetning 08_7.pdf
  
21-05-2013 16:05VitecoAdmin
Årsberetning 09_6.pdf
  
21-05-2013 16:05VitecoAdmin
Årsberetning 10_5.pdf
  
21-05-2013 16:04VitecoAdmin
Årsberetning 11_4.pdf
  
21-05-2013 16:06VitecoAdmin
Årsberetning 12_12.pdf
  
21-05-2013 16:06VitecoAdmin
Årsberetning 12_3.pdf
  
21-05-2013 16:04VitecoAdmin
Årsrapport 2008_2.pdf
  
21-05-2013 16:04VitecoAdmin

 Kontakt JA

Flemming Bo Petersen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 20-12-2017