JAs repræsentantskab

 

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i JA. Der holdes ordinært repræsentantskabsmøde en gang om året. I 2018 foregik det den 23. og 24. november i Nyborg.

Repræsentantskabets medlemmer kan vælges til JAs bestyrelse og udvalg. Alle medlemmer af JA kan desuden indgå i udvalgsarbejdet som menige medlemmer.

På mødet i 2018 blev der vedtaget en ændring af repræsentantskabets medlemstal samt af antallet af valggrupper. Ændringen giver færre repræsentanter og færre valggrupper, men forøget aktivitet i repræsentantskabet med flere møder om året.

Fra og med valget til repræsentantskabet i andet kvartal af 2019 vil repræsentantskabet bestå af 50 medlemmer, heraf 7 studerende. De studerende sammensætter selv deres repræsentation.

Det nye repræsentantskab vil have følgende 6 valggrupper:

 • Ansatte i staten
 • Ansatte i kommunerne
 • Ansatte på universiteterne
 • Ansatte i private virksomheder
 • Selvstændige/freelancere
 • Studerende

Find medlemmerne af repræsentantskabet 2017-19

 
Repræsentantskabets medlemmer
Repræsentantskabet består af de medlemmer, der er valgt som repræsentanter for de nuværende 15 valggrupper, sammensat ud fra medlemmernes ansættelses- eller arbejdsområder. De 15 valggrupper hedder:  
 
 • ​Ansatte på tekniske skoler og lignende 
 • Undervisere og administrativt personale ved universiteter og højere læreanstalter
 • Statsansatte 
 • Ansatte i kommuner & regioner
 • Ansatte i jordbrugets interesseorganisationer
 • Ansatte i den biotekniske, kemiske og farmaceutiske industri 
 • Ansatte i private rådgivningsvirksomheder
 • Ansatte i finanssektoren
 • Anden privat ansættelse
 • Ansatte inden for dansk landbrugsrådgivning 
 • Udlandsansatte
 • Chefer / ledere 
 • Forskere
 • Selvstændige 
 • Dimittender
​​​​​​​​​​​​​​​​​
  
  
  
  
Medlemmer 2011-2013_1.pdf
  
21-05-2013 16:04VitecoAdmin
Årsberetning 05_10.pdf
  
21-05-2013 16:05VitecoAdmin
Årsberetning 06_9.pdf
  
21-05-2013 16:05VitecoAdmin
Årsberetning 07_8.pdf
  
21-05-2013 16:05VitecoAdmin
Årsberetning 08_7.pdf
  
21-05-2013 16:05VitecoAdmin
Årsberetning 09_6.pdf
  
21-05-2013 16:05VitecoAdmin
Årsberetning 10_5.pdf
  
21-05-2013 16:04VitecoAdmin
Årsberetning 11_4.pdf
  
21-05-2013 16:06VitecoAdmin
Årsberetning 12_12.pdf
  
21-05-2013 16:06VitecoAdmin
Årsberetning 12_3.pdf
  
21-05-2013 16:04VitecoAdmin
Årsrapport 2008_2.pdf
  
21-05-2013 16:04VitecoAdmin

 Kontakt JA

Flemming Bo Petersen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 20-12-2018