Rekrutteringspolitik

 

Målsætningen med JAs rekrutterings- og fastholdelsespolitik er, at JA skal forblive en levedygtig fagforening, som kan sikre tryghed og netværk for medlemmerne.

Formålet med rekrutterings- og fastholdelsespolitik er at identificere målgrupperne og definere indsatsen i forhold hertil, således at målsætningen kan nås.

Rekrutterings- og fastholdelsespolitikken udmøntes årligt i Profileringsudvalgets arbejdsprogram, som fastlægges ud fra repræsentantskabets vedtagne prioriterede virksomhedsplan.

 Kontakt JA

Conny Hallier Jensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 30-11-2016