JAs bestyrelse

 

JAs daglige politiske ledelse er bestyrelsen, som tillige har ansvaret for foreningens økonomi.

Bestyrelsen består af formanden, formændene for de tre faste udvalg og tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer, samt en repræsentant for de faglige studenterforeninger.

Bestyrelsen er repræsenteret i sekretariatets koordinerende formandskab (fælles med Den Danske Dyrlægeforening og Danske Skov- & Landskabsingeniører og Have- & Parkingeniører) med tre repræsentanter: Formanden, næstformanden og yderligere et medlem af bestyrelsen. I 2018 er det Christina Reenberg Skov.

Arbejdsgrundlaget for bestyrelsen er JAs virksomhedsplan og budget, som vedtages af repræsentantskabet på det årlige møde i november.

Medlemmer af bestyrelsen er pr. 27. november 2017:

Formand
Hans-Henrik ​Jørgensen - tlf: 33394641; mobil: 30921502; E-mail: formand@ja.dk

Næstformand
Bjørn Øst Hansen - mobil: 60657580; E-mail: bjoernoesth@gmail.com

Medlemmer
Anna-Christa Bjerg - mobil: 20684672; E-mail: acbjerg@gmail.com - formand for Kompetenceudvalget
 
Jess Jørgensen - mobil: 61665052; E-mail: jorgensen.jess@gmail.com - formand for Forhandlingsudvalget
 
Camilla Buch Vang Hansen - mobil 22295891; E-mail: camilla_rt@hotmail.com - formand for Profileringsudvalget. På barsel fra oktober 2017
 
Barselsvikar: Niels Bruun de Neergaard - mobil 40202620; E-mail: nbn@nvestment.dk
  
Christina Reenberg Skov - mobil: 22812471; E-mail: ladygrey@firstflush.dk
 
Eva Ortvald Erichsen - mobil: 26600216; E-mail: eva_oe@hotmail.com  
 
Arne Lægaard - mobil: 51880199; E-mail: arnelaegaard@gmail.com

Studentermedlem
Nanna Weise Havshøi - mobil: 26742084; E-mail: nanna@runnur.dk 
 
Suppleanter
1. Nanna Stensvig og 2. Ole Bøgh Vinther
 
Parlamentariske revisorer 
Rikke Højer Pedersen og Lise Lykke Steffensen
 
Bestyrelsen afholder seks til otte bestyrelsesmøder om året, heraf normalt et i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde i november og et i forbindelse med et midtvejsmøde for repræsentantskabet om foråret.

Sekretær for bestyrelsen er Solveig Hansen - direkte tlf.: 39131072; E-mail: sh@ja.dk  
 
 

 Rejseafregning - arkiv

  
  
  
  
ForretningsordenMaj09.pdf
  
21-05-2013 15:46VitecoAdmin
Vedtægter JA (revideret september 2017).pdf
  
06-10-2017 13:37Cathrine Norup

 Kontakt JA

Flemming Bo Petersen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-12-2017