Arbejdsmarkedspolitik

 

JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår.

Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der skal styre og koordinere foreningens indsats på
arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet.

Det er afgørende for JA, at medlemmerne har gode karrieremuligheder og får, fastholder og eventuelt
generhverver job.

Det er vigtigt for JA, at medlemmernes kompetencer vedligeholdes og udvikles, blandt andet gennem gode
og gennemsigtige muligheder for efter- og videreuddannelse.
Det er vigtigt, at medlemmerne får en uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse med attraktive løn- og
ansættelsesvilkår, med vægt på faglighed og tillid i ansættelsen, og at uddannelserne kvalificerer til
lederstillinger på alle niveauer.

I udmøntningen af JAs arbejdsmarkedspolitik indgår JA i et samarbejde med andre organisationer, og den overordnede arbejdsmarkedspolitik koordineres gennem AC.

 Kontakt JA

Hanne Jensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-12-2017