Om JA

 
Vision 2021
 
  • JA er fagforeningen, som samler kandidater, bachelorer og studerende inden for natur, miljø og fødevarer.
  • JA tilbyder rådgivning og bistand af høj kvalitet vedrørende løn og ansættelse og støtter medlemmernes kompetenceudvikling og karriere.
  • JA kvalificerer samfundsdebatten på det grønne område ved at sætte medlemmernes faglige viden i spil.

Mission

JA skal inden for områderne natur, miljø og fødevarer sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår og hjælpe dem med at udvikle kompetencer som attraktive medarbejdere samt at profilere medlemmernes viden og kompetencer.

JA bygger på mange års samarbejde
Det samarbejde, der nu hedder JA, blev stiftet i 1976 under navnet Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Kandidatforbund. I 1997 blev navnet til Jordbrugsakademikernes Forbund, i 2004 til Jordbrugsakademikerne og fra og med den 17. september 2007 til JA.
 
Formanden
JAs formand er agronom, chefkonsulent Hans-Henrik Jørgensen, Travel 2 Farm i Landbrug & Fødevarer.
 
Primære uddannelser og uddannelsesinstitutioner
JA er fagforening for agronomer, forstkandidater, hortonomer, landskabsarkitekter, jordbrugsøkonomer, landskabsforvaltere, miljøkemikere, bioteknologer og andre med en naturvidenskabelig cand.scient. uddannelse fra SCIENCE ved Københavns Universitet og Science & Technology ved Aarhus Universitet. Derudover er JA fagforening for akademikere med anden uddannelse, der er ansat i tilsvarende stillinger som de nævnte forskellige jordbrugsakademikere. 
 
Størrelse og organisering 
JA har omkring 4.900 medlemmer og er medlem af Akademikerne (AC). I AC samarbejder JA med fire andre mindre organisationer i "De 5". De øvrige organisationer i "De 5" er Dyrlægerne, Farmaceuterne, Ansatte tandlægers organisation og Forbundet Arkitekter og Designere.
 
Du kan i menuen til venstre finde yderligere oplysninger om JA samt i dokumentarkivet nederst på siden, her fx centrale dokumenter som vedtægterne for JA.
 
Fagforening - frem for alt
JA er først og fremmest en fagforening, der varetager medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet. JA styres af medlemmerne, og repræsentantskabet er den øverste myndighed. Der er valg til repræsentantskabet i ulige år.  På repræsentantskabsmøderne vælges bestyrelse og udvalgsformænd samt udvalgsmedlemmer. Repræsentantskabet vedtager desuden virksomhedsplanen, der lægger rammen for årets gang i JA.
 
Faglig profilering
JA skal markere sig i den faglige debat og skabe større opmærksomhed om medlemmernes faglige kunnen og bredde. JA har i kraft af en varieret medlemskreds mange forskellige holdninger og meninger. Det er derfor et mål at øge debatten blandt medlemmerne på et højt fagligt grundlag. Alle medlemmer inviteres derfor til at bidrage med indlæg i medlemsbladet JA Aktuelt, via hjemmesiden og ved at deltage i de debatmøder, der arrangeres efter hver udgivelse af temamagasinet moMentum+.
   
Formålet med den faglige profil er at sikre medlemmerne en større synlighed og dermed en større markedsværdi. Hvis der er medlemmer, der er uenig i de debatindlæg, som udsendes, så er pointen, at netop denne uenighed er med til at gøre JA stærk. For vi kan sagtens være specialister og samtidig være uenige, men vi kan kun være med til at forandre verden, hvis vi bidrager til at holde debatten i gang og styrke vores rolle på de fagområder, hvor det er os, der har forstand på det.
 
Netværk
JA er en netværksorganisation, og medlemmerne skal have mulighed for at tilslutte sig og oprette netværk, som kan styrke deres værdi på arbejdsmarkedet og stimulere deres faglige nysgerrighed. Du kan læse om de forskellige netværk på deres egne undersider og kontakte JA, hvis du ønsker at oprette et nyt JA-netværk og har brug for støtte til opstart og drift.
 
Internationalt
JA er medlem af CEDIA (European Confederation of Agronomist Associations), der har sin egen hjemmeside, og som arrangerer konferencer og udgiver et nyhedsbrev via hjemmesiden. 
 
JA samarbejder med de nordiske søsterorganisationer i NLR (Nordiske Landbrugsakademikeres Råd). Som medlem af JA kan du få tidsbegrænset gæstemedlemsskab af organisationen i det nordiske land, hvor du får ansættelse (Sverige, Norge eller Finland). Kontakt sekretariatet, hvis du har brug for oplysninger om ordningen.
 
I Norge hedder søsterorganisationen Naturviterne og i Sverige Naturvetarna. Begge organisationer omfatter både jordbrugsakademikere, naturfaglige magistre og flere andre akademiske uddannelsesgrupper. Ønsker du kontakt til den finske søsterorganisation, kan du kontakte sekretariatet.
 
Relevante links:
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  
  
  
  
ac_dk_6.htm
  
17-05-2013 09:17VitecoAdmin
Ansøgningsskema til støtte til aktiviteter -  nyeste udgave 2018.pdf
  
07-11-2018 09:22Cathrine Norup
ForhandlingReservefond_5.pdf
  
17-05-2013 09:16VitecoAdmin
Hvad er JA folder.pdf
  
13-12-2017 11:08Cathrine Norup
Ja pjece u34 08_4.pdf
  
17-05-2013 09:14VitecoAdmin
JA vedtægter november 2018.docx.pdf
  
08-01-2019 09:54Cathrine Norup
JAsMissionVision_2.pdf
  
17-05-2013 09:13VitecoAdmin
Medlemsstatistik07_3.pdf
  
17-05-2013 09:14VitecoAdmin
Vedtægter forhandlings- og reservefond april 2018.pdf
  
08-01-2019 09:51Cathrine Norup
Vedtægter JA senest ændret 20. april 2018.docx.pdf
  
07-11-2018 09:22Cathrine Norup

 Kontakt JA

Flemming Bo Petersen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 08-01-2019